Μέτρα για κάθε μήνυμα

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη όταν η λειτουργία δεν είναι εφικτή λόγω εμφάνισης σφάλματος κατά την εκτύπωση ή λόγω έλλειψης μνήμης. Μάθετε περισσότερα για τα μηνύματα διαβάζοντας την παρακάτω λίστα.

Google Cloud Print μη διαθ. Σφ. επικ. διακ.

Google Cloud Print μη διαθ. Σφ. πιστ. διακ.

Αδυναμία ανάλυσης του πιστοποιητικού του διακομιστή πιστοποίησης.

Αδυναμία εκτέλεσης διόρθωσης.

Αδυναμία εκτέλεσης καθαρισμού.

Αδυναμία εκτέλεσης πιστοποίησης Ανοιχτού συστήματος. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP./Αδυναμία πιστοπ. Ανοιχτού Συστήματος. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.

Αδυναμία εκτέλεσης πιστοποίησης Κοινόχρηστου κλειδιού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP./Αδυναμία πιστοπ. Κοινόχρ. Κλειδιού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.

Αδυναμία εκτύπ δεδομέν ΛΨ.

Αδυναμία εύρεσης του σημείου πρόσβασης.

Αδυναμία σύνδεσης μέσω WPS. Περιμένετε λίγο και κατόπιν διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις.

Αδυναμία σύνδεσης μέσω του ασύρματου LAN. Γυρίστε τον κύριο διακόπτη στη θέση OFF και ON και κατόπιν διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ξανά.

Αδυναμία σύνδεσης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις PSK.

Αδυναμία σύνδεσης. Έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης./Αδυναμία σύνδεσης. Προσέγ. μέγ.αρ.συσκ. με δυνατότ. σύνδεσης στο σημείο πρόσβ.

Αλλάξτε το συνθηματικό πιστοποίησης.

Απαγόρευση έγχρωμης εκτύπωσης. Διατίθεται μόνο εκτύπωση Άσπρου & Μαύρου.

Απαγόρευση εκτύπωσης από μέσα μνήμης.

Απαγόρευση εκτύπωσης Άσπρου & Μαύρου. Διατίθεται μόνο η έγχρωμη εκτύπωση./Απαγόρευση α/μ εκτύπωσης. Διατίθεται μόνο η έγχρωμη εκτύπωση.

Απαγόρευση εκτύπωσης.

Απαγόρευση μέσου μνήμης.

Ασυμφωνία Μεγέθ. και Ρυθμ. χαρτιού

Ασυμφωνία Μεγέθ./Ρυθμ.

Δ/Υ Χαρτί

Δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση συνδέσεων από ασύρμ. συσκευές.

Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση.

Δεν υπάρχει απόκριση από τον κεντρικό υπολογιστή./Δεν υπάρχει απόκριση από κεντρικό υπολογιστή.

Δεν υπάρχει απόκριση από τον προορισμό.

Εισαγωγή εσφαλμένου αριθμού χαρακτήρων/μη έγκυρων χαρακτήρων.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας.

Εμπλοκή χαρτιού.

Η Άμεση Σύνδεση τερματίστηκε.

Η μνήμη είναι πλήρης.

Ίσως χρησιμοποιείται μια μη αυθεντική κασέτα ή μια κασέτα εκτός Canon. Η ποσότητα στην κασέτα δεν προβάλλεται κανονικά.

Μνήμη Πλήρης (Ασφαλής Εκτύπωση)

Μνήμη Πλήρης (Παράβλεψη Σφάλματος)

Μνήμη πλήρης. Διεκπερ. εργ. ασφαλ. εκτύπωσης.

Μνήμη πλήρης. Ελέγξτε σφλ με πλ. Έλεγ.Κατ.

Ο αριθμός των εισαχθέντων χαρακτήρων είναι εσφαλμένος ή χρησιμοποιούνται μη έγκυροι χαρακτήρες.

Ορίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για πιστοποίηση.

Ορίστε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πιστοποιητικό με το Remote UI./Ορίστε απαιτούμενες πληροφορίες πιστοπ. με το Remote UI.

Ορίστε τις σωστές πληροφορίες πιστοποίησης.

Προετ κασ γρ μαντζέντα

Προετ κασ κίτρινου γραφ.

Προετ. κασέτας μαύρου.

Προετοιμασία κασέτας.

Προετοιμασία κυαν κασ.

Σφάλμα επικοινωνίας Google Cloud Print

Σφάλμα επικοινωνίας κασέτας Ίσως χρησιμοποιείται μη αυθεντική κασέτα ή κασέτα εκτός Canon.

Σφάλμα πιστοποίησης Google Cloud Print

Τέλ διάρ ζωής κασ κίτριν.

Τέλ διάρ ζωής κασ κυανού.

Τέλ διάρ ζωής κασ μαντζ.

Τέλ διάρ ζωής κασ μαύρου.

Τέλος διάρκειας ζωής κασέτας/Τέλος ζωής κασέτας

Το κλ. WEP δεν έχει οριστ.σωστά.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις WEP.

Το πιστοποιητικό του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας δεν είναι ορθό.

Το πιστοποιητικό του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας έχει λήξει.

Τοποθετήστε χαρτί.

24YS-074