Μέτρα για κάθε κωδικό σφάλματος

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, όπως για παράδειγμα εάν η εκτύπωση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία ή εάν δεν μπορείτε να λάβετε ένα I-Φαξ, ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος εμφανίζεται σε μια αναφορά ή στην οθόνη ως τριψήφιος αριθμός. Ελέγξτε τα ακόλουθα για να βρείτε αιτίες και λύσεις για κάθε κωδικό σφάλματος. Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη του αρχείου καταγραφής εργασιών, ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη <Έλεγχος Κατάστασης>.

#037

#099

#408

#701

#752

#753

#766

#802

#810

#816

#818

#819

#820

#821

#822

#827

#829

#852

#853

#861

#863

#995

24YS-075