Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
 
 Συρτάρι χαρτιού
LBP613Cdw / LBP611Cn
 
 Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας
 
 Συρτάρι χαρτιού

Εμπλοκές Χαρτιού στον Δίσκο Πολλαπλών Χρήσεων

Εάν το χαρτί είναι τοποθετημένο στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, αφαιρέστε το πρώτα. Μην αφαιρέσετε τραβώντας με δύναμη το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Κλείστε τον δίσκο.
2
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το εσωτερικό της συσκευής.
1
Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι χαρτιού.
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού με τα δύο χέρια σας και τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο συρτάρι χαρτιού, εάν γλιστρήσει και πέσει.
2
Πατήστε το πράσινο κουμπί.
Ο οδηγός μεταφοράς κατεβαίνει.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
3
Σπρώξτε ξανά τον οδηγό μεταφοράς στη θέση του.
Πιέστε απλά τον οδηγό μεταφοράς έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
4
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την εισαγωγή του συρταριού χαρτιού με τη ρύθμιση <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού> να έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού>
5
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.

Εμπλοκές χαρτιού στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι χαρτιού.
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού με τα δύο χέρια σας και τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο συρτάρι χαρτιού, εάν γλιστρήσει και πέσει.
2
Αφαιρέστε τον οδηγό μεταφοράς.
Κρατήστε το κάτω μέρος της υποδοχής χειροκίνητης τροφοδοσίας και τραβήξτε έξω τον οδηγό μεταφοράς.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
4
Τοποθετήστε προσεκτικά τον οδηγό μεταφοράς στη θέση του.
Πιέστε απλά τον οδηγό μεταφοράς ξανά προς τα μέσα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
5
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την εισαγωγή του συρταριού χαρτιού με τη ρύθμιση <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού> να έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού>
6
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.

Εμπλοκές χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι χαρτιού.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού με τα δύο χέρια σας και τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο συρτάρι χαρτιού, εάν γλιστρήσει και πέσει.
2
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Εάν είναι προσαρτημένη η προαιρετική cassette feeding module, τραβήξτε απαλά το χαρτί με τον ίδιο τρόπο.
3
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
Κατά την εισαγωγή του συρταριού χαρτιού με τη ρύθμιση <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού> να έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. <Ενημέρωση ελέγχ ρυθμ χαρτιού>
4
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.
24YS-078