Angivelse af proxy

En proxy (eller HTTP-proxyserver) henviser til en computer eller et stykke software, der udfører HTTP-kommunikation for andre enheder, især i forbindelse med kommunikation med ressourcer uden for netværket som f.eks. i forbindelse med besøg på websteder. Klientenhederne opretter forbindelse uden for netværket gennem proxyserveren og kommunikerer ikke direkte med de udenforstående ressourcer. Angivelsen af en proxy gør det ikke kun nemmere at administrere trafik mellem interne og udenforstående netværk, autoriseret adgang blokeres også, og antivirusbeskyttelse konsolideres for øget sikkerhed. Når du bruger Google Cloudprinter til at udskrive over internettet, kan du forbedre sikkerheden ved at angive en proxy. I forbindelse med angivelsen af en proxy skal du sørge for, at du har de nødvendige proxyoplysninger, herunder IP-adresse, portnummer samt brugernavn og adgangskode til godkendelse.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [Proxy-indstillinger].
4
Klik på [Rediger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Anvend proxy], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Anvend proxy]
Markér afkrydsningsfeltet for at bruge den angivne proxyserver, når der skal kommunikeres med en HTTP-server.
[HTTP Proxy-serveradresse]
Indtast proxyserverens adresse. Angiv IP-adressen eller værtsnavnet alt efter miljøet.
[Portnummer til HTTP-proxyserver]
Skift portnummeret efter behov.
[Brug proxy inden for samme domæne]
Markér afkrydsningsfeltet for også at bruge den angivne proxyserver for kommunikation med enheder på det samme domæne.
[Anvend proxy-godkendelse]
Bekræft godkendelse af proxyserveren ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste alfanumeriske tegn for brugernavnet i tekstfeltet [Brugernavn].
[Indstil/ret adgangskode]
Du kan angive eller ændre adgangskoden for proxygodkendelse, når den er aktiveret, ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste alfanumeriske tegn for den nye adgangskode i tekstfeltet [Adgangskode].
6
Klik på [OK].
24Y5-049