Udskrivning fra USB-hukommelse (hukommelsesmedieudskrivning)

Du kan udskrive filer direkte ved at tilslutte en USB-hukommelsesenhed til maskinen. Ved hjælp af denne funktion kan du udskrive ved hjælp af en computer. Der henvises til Indsæt en USB-hukommelsesenhed for mere information om de tilgængelige USB-hukommelsesenheder, og hvordan man indsætter og fjerner dem.
 

Udskrivning af en fil fra en USB-hukommelsesenhed i Model med berøringspanel

1
Vælg <Hukom.med.prt.> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Markér afkrydsningsfeltet for den fil, du vil udskrive.
Du kan vælge flere filer.
Hvis du vil fjerne en markering, skal du atter vælge den fil, du har valgt ().
Hvis du vælger en mappe, vises mappens indhold. For at vende tilbage til mappens øverste niveau, skal du vælge .
Mapper og filer, der er på et niveau lavere end femte mappeniveau, vises ikke.
Når du flytter til en anden mappe, fjernes de forrige filmarkeringer.
Sådan vælges alle filer
1
Vælg <Vælg alle>.
Hvis du vil fjerne alle markeringer, skal du vælge <Ryd Valgte>.
2
Hvis der er forskellige filtyper, skal du vælge <JPEG/TIFF Filer> eller <PDF-Filer>.
Sådan ændres filvisningsrækkefølgen
Du kan vælge filvisningsrækkefølge mellem "Eksempel" og "Detaljer".
 
 
Vis udskrift
 
Detaljer
Du kan ikke få vist indholdet af en PDF-fil.
Du kan angive den brugte filvisningsmetode til at vise skærmen <Hukommelsesmedieprint>. <Standard visningsindstillinger>
Sådan ændres filsorteringsrækkefølgen
Du kan ændre sorteringsrækkefølgen for filerne på en USB-hukommelsesenhed.
Du kan angive en sorteringsindstilling som f.eks. <Navn (Stigende)> eller <Dato/tid (Stigende)> som standardindstillingen for filsorteringsrækkefølgen. <Standardindstillinger for filsortering>
1
Vælg <Sortér filer>.
2
Vælg kriterierne for filsortering.
Når du vælger <Dato/tid (Stigende)> eller <Dato/tid (Faldende)>, sorteres filerne ud fra datoer og tidspunkter for ændring af filerne.
3
Vælg <Anvend>.
4
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
Du kan vælge <Nulstil> til at gendanne alle standardudskrivningsindstillinger.
<Papir>
<Lysstyrke>
<Antal kopier>
<2-sidet print>
<N på 1>
<N på 1> er ikke tilgængelig til udskrivning af TIFF-filer.
<Indst. det. JPEG/TIFF>
<Indstil PDF-detaljer>
5
Vælg <Start>.
Hvis du vælger <S&H>, starter udskrivning i sort-hvid. Hvis du vælger <Farvet>, starter farveudskrivning.
Hvis du vil annullere udskrivning, skal du vælge <Annuller> <Ja>.
Hvis du altid vil udskrive med de samme indstillinger: Hukom.medieprint

Udskrivning af en fil fra en USB-hukommelsesenhed i Sort/hvid LCD-model

1
Vælg <Hukom.medieprint> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Vælg fil og print>.
<Indeksprint>
Du kan udskrive miniaturebilleder af JPEG-filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed. Hvis du vil udskrive billederne som miniaturebilleder, skal du vælge <Indeksprint> på skærmen og fortsætte til det næste trin.
<Sortér filer>
Du kan ændre filsorteringsrækkefølgen, når du vælger en fil, der skal udskrives.
For flere informationer om, hvordan du viser filer baseret på de samme kriterier hver eneste gang, skal du se <Standardindstillinger for filsortering>.
3
Vælg den fil, der skal udskrives, og tryk på .
Du kan vælge flere filer.
Hvis du vil fjerne en markering, skal du atter vælge den fil, du har valgt (), og trykke på .
Hvis du vælger en mappe, vises mappens indhold. For at vende tilbage til mappens øverste niveau, skal du vælge .
Mapper og filer, der er lavere end tredje mappeniveau, vises ikke.
Når du flytter til en anden mappe, fjernes de forrige filmarkeringer.
Sådan vælges alle filer
1
Vælg <Vælg alle>.
Hvis du vil fjerne alle markeringer, skal du vælge <Slet alle>.
2
Hvis der er forskellige filtyper, skal du vælge <JPEG/TIFF> eller <PDF>.
4
Vælg <Anvend>.
5
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
Vælg det element, du vil indstille.
<Antal kopier>
<Farvestatus>
<Papir>
<N på 1>
<N på 1> er ikke tilgængelig til udskrivning af TIFF-filer.
<2-sidet>
<Indstil detaljer for JPEG/TIFF>
<Indstil PDF-detaljer>
6
Vælg <Start Udskrivning>.
Udskrivningen starter.
Hvis du vil annullere udskrivning, skal du vælge <Annuller>  <Ja>.
Hvis du altid vil udskrive med de samme indstillinger: Hukom.medieprint
24Y5-03C