Kontrol af status og log

Et dokuments filnavn bliver måske ikke vist til fulde. Det trykte programnavn bliver måske tilføjet til filnavnet.

Kontrol af den aktuelle status for dokumenter til udskrivning

Listen over dokumenter, der udskrives eller venter på at blive udskrevet i øjeblikket, vises.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Jobstatus]
 
Du kan slette et dokumentjob ved at klikke på [Annuller].
Uanset indstillingen for styring af afdelings-id'er vises alle dokumenter til udskrivning, der i øjeblikket udskrives eller venter på at blive udskrevet.
Hvis du indtastede dit brugernavn, da du loggede på som almindelig bruger, vises dit brugernavn kun på de dokumenter, som du udskrev.
Klik på [Jobnummer] på de midlertidigt afbrudte dokumenter, og sikr dokumenter for at vise detaljerede oplysninger. Du kan kontrollere brugernavnet og sideoptællingen for det udskrevne dokument.

Kontrol af dokumenthistorik

Jobloggene for udskrivning eller modtagelse (RX) vises.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Joblog]

Kontrol af fejloplysninger

Når der opstår en fejl, vises denne side ved at klikke på meddelelsen, som vises på portalsiden (hovedsiden) under [Fejlinformation]. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Fejlinformation]

Kontrol af forbrugsmaterialer

Papirformat og papirtype for papirkilde, modelnummer for tonerpatronen etc. vises. Du kan også klikke på [Kontrollér detaljer om forbrugsstoffer] på portalsiden (hovedsiden) for at få vist denne side (Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening).
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Forbrugsstoffer]

Kontrol af specifikationer for enhed

Den maksimale printhastighed samt maskinfunktionerne vises.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Enhedsfunktioner]

Kontrol af oplysninger om systemadministrator

Information om maskinen og systemadministratoren vises. Enhedsnavnet og andre af systemadministratorens informationer, der er vist her, svarer til indstillingerne i [Information om systemadministrator] på siden [Brugerstyring] eller i [Informationer om enhedsindstillinger] på siden [Enhedsstyring].
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Enhedsinformation]

Kontrol af tæller for samlet udskrivning

Det samlede antal udskrevne sider vises.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening [Statusmonitor/annuller]  [Kontrollér tæller]

Kontrol af historikken for tonerpatroner

Du kan kontrollere forbrugsregistreringen for tonerpatroner og andre logge. Visningen kan ændres for hver farve i tonerpatronen.
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening (Brug af Brugerinterface til fjernbetjening) [Statusmonitor/annuller] [Lograpport for patron]
24Y5-04Y