Tænde maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder for maskinen.
1
Kontroller, at strømstikket er sat godt ind i stikkontakten.
2
Tryk på strømkontakten.
Startskærmen vises. Kontrolpanel
Du kan vælge, hvilken skærm der skal vises først, efter maskinen er blevet tændt. <Standardskærm efter start/gendannelse>
24Y5-020