Skifte standardindstillinger for funktionerne

Standardindstillingerne er de indstillinger, der vises, hver gang du tænder maskinen. Hvis du ændrer disse standardindstillinger, så de passer til de betjeninger, du ofte udfører, kan du undgå behovet for at angive de samme indstillinger, hver gang du udfører en handling.

Hukom.medieprint

Se <Tilgå lagrede filindstillinger> for information om de indstillingspunkter, der kan ændres.
<Menu>  <Funktionsindstillinger> <Adgang til filer> <Indstillinger for hukommelsesmedie>  <Tilgå lagrede filindstillinger> <Skift standardinstillinger (hukommelsesmedieprint)> SVælg indstillingen Skift standardværdien for det valgte element <Anvend>   
Hvis du vælger <Initialiser> på hver indstillingsskærm, kan du gendanne standardindstillingerne.
24Y5-031