<Visningsindstillinger>

Alle indstillinger for visning på skærmen angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med "*1", kan ikke importeres eller eksporteres.
Indstillinger, der er markeret med "*2", kan være utilgængelige eller variere, eller have forskellige standarder alt efter dit land eller område.

<Standardskærm efter start/gendannelse>

Skærmen Hjem vises som standard straks efter maskinen tændes, eller når funktionen til automatisk nulstilling benyttes. Angiv indstillingen for at ændre standardskærmen og vise hovedskærmen for en anden funktion.
<Hjem>
<Sikret print>
<Statusmonitor>

<Indstil. for knapvisning på startskærm>/<Knapvisning Bestil på Hjemmeskærm> *1

Konfigurer indstillingerne for de knapper, der vises på Hjem-skærmen. Tilpasning af Hjem-skærmen

<Sprog> *2

Angiv det sprog, der bruges på displayet, i rapporter og på lister.
<English>/<English>
<日本語>/<Japanese>
<Français>/<French>
<Español>/<Spanish>
<Deutsch>/<German>
<Italiano>/<Italian>
<Nederlands>/<Dutch>
<Suomi>/<Finnish>
<Português>/<Portuguese>
<Norsk>/<Norwegian>
<Svenska>/<Swedish>
<Dansk>/<Danish>
<Slovenščina>/<Slovene>
<Čeština>/<Czech>
<Magyar>/<Hungarian>
<Русский>/<Russian>
<Türkçe>/<Turkish>
<Ελληνικά>/<Greek>
<Eesti>/<Estonian>
<Română>/<Romanian>
<Slovenčina>/<Slovak>
<Hrvatski>/<Croatian>
<Български>/<Bulgarian>
<Català>/<Catalan>
<Polski>/<Polish>
<中文(简体)>/<Chinese (Simplified)>
<中文(繁體)>/<Chinese (Traditional)>
<한국어>/<Korean>
<Latviešu>/<Latvian>
<Lietuvių>/<Lithuanian>
<العربية>/<Arabic>
<Euskara>/<Basque>

<Fjern-UI-sprog> *2

Angiv sproget på displayet for Brugerinterface til fjernbetjening.
<English>
<Japanese>
<French>
<Spanish>
<German>
<Italian>
<Dutch>
<Finnish>
<Portuguese>
<Norwegian>
<Swedish>
<Danish>
<Czech>
<Hungarian>
<Russian>
<Turkish>
<Polish>
<Chinese (Simplified)>
<Chinese (Traditional)>
<Korean>

<Millimeter/tomme-omskifter>

Vælg måleenheden.
<Millimeter>
<Tomme>

<Tid for visn. af patronklarg.>/<Tid for visning af patronklarg. Underret>

Indstil displaytiming for den meddelelse, der giver dig besked om, at der næsten ikke er mere toner tilbage i tonerpatronerne.
Model med berøringspanel
<Auto>
<Fra>
<Brugerdefineret>
<Til>
Sort/hvid LCD-model
<Auto>
<Brugerdefineret>
24Y5-056