Slukke maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du slukker for maskinen.
1
Tryk på strømkontakten.
Der kan gå lidt tid, før maskinen slukker helt. Tag ikke strømstikket ud, før displayet er helt slukket.
For at genstarte maskinen skal du vente i mindst 10 sekunder, efter maskinen er blevet slukket.
Du kan angive et tidspunkt for hver dag i ugen og konfigurere en indstilling for automatisk at slukke for maskinen. Slukning på et bestemt tidspunkt
24Y5-021