Slukning på et bestemt tidspunkt

Du kan konfigurere en indstilling, så der slukkes automatisk for strømmen på et bestemt tidspunkt på hver af ugens dage. Derved undgår du unødvendigt strømforbrug, hvis der ikke bliver slukket for strømmen. Som standard er denne funktion deaktiveret.
For mere information om de grundlæggende handlinger ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Timerindstillinger]  [Rediger].
4
Marker afkrydsningsfeltet [Angiv timer for ugentlig automatisk nedlukning], og indstil tidspunktet, hvor der skal slukkes for strømmen.
[Angiv timer for ugentlig automatisk nedlukning]
Marker afkrydsningsfeltet, så du kan indstille tidspunktet, hvor der skal slukkes for strømmen på hver af ugens dage
[Søndag] til [Lørdag]
Angiv det ønskede tidspunkt, hvor der skal slukkes for strømmen. Hvis du lader et tidsfelt stå tomt for en af ugens dage, betyder det, at den automatiske slukkefunktion er deaktiveret for den pågældende dag.
5
Klik på [OK].
Hvis strømmen ikke slukkes automatisk på det angivne tidspunkt*
Når indikatoren Data lyser eller blinker
Når menuskærmen eller Kontroller Tæller-skærmen vises
Hvis der importeres/eksporteres indstillingsdata
Når firmware opdateres
*Hvis strømmen ikke kan slukkes automatisk på det angivne tidspunkt, vil der blive forsøgt igen op til ti gange med et minuts interval. Hvis strømmen ikke kan slukkes efter ti forsøg, er det umuligt at udføre automatisk slukning for den pågældende dag.
24Y5-022