Grundlæggende skærmbilleder

Hjem-skærmen eller indstillingsskærmen vises på displayet, så du kan starte funktioner som f.eks. Hukommelsesmedieprint eller Sikret print. Du kan også bruge displayet til at se oplysninger som f.eks. fejlmeddelelser og maskinens driftsstatus. Du kan betjene model med berøringspanel ved at røre direkte ved skærmen.
Du kan tilpasse skærmen Hjem ved at omarrangere ofte anvendte knapper, så der er lettere adgang til de respektive funktioner. Tilpasning af skærmen
Vejledning om betjening
På nogle skærme giver knapper <?> mulighed for at få vist beskrivelser af funktioner eller betjening.
24Y5-024