<Statusmonitor>-skærmen

Når du trykker på <Statusmonitor> (), vises en skærm, hvor du kan kontrollere statussen for behandlingen af dokumenterne samt statussen for maskinen (den resterende mængde toner i tonerpatronerne osv.) og netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse.

<Statusmonitor>-skærmen for Model med berøringspanel

<Fejlinformation/besked>

Viser detaljerne om de fejl, der er sket. Løsninger for hver enkelt meddelelse

<Enhedsinformation>

Viser maskinens status, f.eks. mængden af papir eller den resterende mængde toner i tonerpatronerne.
<Papirinformation>
Viser, om der er lagt papir i hver papirkilde.
<Informationer om patron>
Viser mængden af resterende toner i patronerne. Andre interne dele kan nå slutningen af deres levetid, inden toneren er opbrugt.
<Hukommelsesbrug for sikret print>
Viser, hvor meget hukommelse der i øjeblikket bruges til at lagre sikrede dokumentdata. Udskr. et dok. sikret med en PIN-kode (sikret print)
<Versionsinformationer>
Viser oplysninger om firmwareversion.
<Serienummer>
Viser maskinens serienummer.

Status og logge over udskrevne og modtagne dokumenter

Viser den aktuelle status for det valgte element. Skærmen <Printjob> er vist herunder som et eksempel.

<Netværksinformation>

Viser netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse og status såsom tilstanden for trådløs LAN-kommunikation. Visning af netværksindstillinger

<Fjern huk.medie>

Bruges til sikkert at fjerne en USB-hukommelsesenhed. Dette vises kun, hvis der er tilsluttet en USB-hukommelsesenhed til maskinen. Fjern USB-hukommelsesenheden

<Statusmonitor>-skærmen for Sort/hvid LCD-model

<Fejlinformation/besked>

Viser detaljerne om de fejl, der er sket. Løsninger for hver enkelt meddelelse

<Enhedsstatus>

Viser maskinens status, f.eks. mængden af papir eller den resterende mængde toner i tonerpatronerne.
<Papirinformation>
Viser, om der er lagt papir i hver papirkilde.
<Patronniveau>
Viser mængden af resterende toner i patronerne. Andre interne dele kan nå slutningen af deres levetid, inden toneren er opbrugt.
<Fjern hukommelsesmedie>
Bruges til sikkert at fjerne en USB-hukommelsesenhed. Dette vises kun, hvis der er tilsluttet en USB-hukommelsesenhed til maskinen. Fjern USB-hukommelsesenheden
<Kontrollér tæller>
Viser de separate totalværdier for udskrift i sort-hvid og farve. Visning af tællerværdien
<Hukommelsesbrug for sikret print>
Viser, hvor meget hukommelse der i øjeblikket bruges til at lagre sikrede dokumentdata. Udskr. et dok. sikret med en PIN-kode (sikret print)
<Versionsinformationer>
Viser oplysninger om firmwareversion.
<Serienummer>
Viser maskinens serienummer.

Status og logge over udskrevne og modtagne dokumenter

Viser den aktuelle status for det valgte element. Skærmen <Status for printjob> er vist herunder som et eksempel.

<Netværksinformation>

Viser netværksindstillinger som f.eks. maskinens IP-adresse og status såsom tilstanden for trådløs LAN-kommunikation. Visning af netværksindstillinger
24Y5-026