Tilpasning af Hjem-skærmen

Du kan ændre visningsrækkefølgen af emnerne for at gøre det lettere at få adgang til Hjem-skærmen og lettere at tilpasse Hjem-skærmen.

Ændring af knappernes placering (Model med berøringspanel)

For at gøre det lettere at bruge knapperne kan du omarrangere knapperne, som du vil. Du kan også indsætte et mellemrum i stedet for en knap, så det bliver lettere at få overblik over Hjem-skærmen.
1
Vælg <Indstillinger for Startskærm> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
2
Vælg <Angiv visningsrækkefølge>.
3
Vælg den knap, der skal flyttes.
Den valgte knap fremhæves. Tryk på den valgte knap igen for at fravælge den.
4
Vælg <Flyt venst.> eller <Flyt højre>.
Knappen flyttes så mange gange, som du trykkede.
Hvis du holder fingeren på <Flyt venst.> eller <Flyt højre> flyttes knappen, til du giver slip.
Indsættelse af et mellemrum
Hvis du vælger <Indsæt tom>, bliver der indsat et mellemrum på venstre side af den valgte knap.
Hvis den sidste knap vælges, indsættes der et mellemrum, også selv om <Flyt højre> er valgt.
Sletning af et mellemrum
Vælg det mellemrum, der skal slettes, og vælg <Slet tomme>.
5
Vælg <Anvend>.

Ændre visningsrækkefølgen af emner (Sort/hvid LCD-model)

Du kan frit ændre visningsrækkefølgen af emnerne, så det bliver lettere at bruge knapperne.
1
Vælg <Vis Ræk.flg. (Hjem)> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Brug / til at vælge det emne, der skal flyttes, og tryk på .
3
Tryk på / for at flytte til den ønskede position, og tryk på .
4
Når knapperne er blevet omarrangeret på den ønskede måde, skal du trykke på .
24Y5-030