<Adgang til filer>

Alle indstillinger relateret til udskrivning af gemte filer angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger markeret med en asterisk (*) bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.

<Almene indstillinger>

Konfigurer standardindstillingerne for hukommelsesmedieprint.
<Tilgå lagrede filindstillinger>
Du kan ændre indstillingerne for udskrivningsfiler på en USB-hukommelsesenhed samt metoden for at vise dem.
<Skift standardinstillinger (hukommelsesmedieprint)>
Du kan ændre de standardindstillinger, der er tilknyttet hukommelsesmedieprint. De her konfigurerede indstillinger bruges som standardindstillinger for funktionen Hukommelsesmedieprint. Skifte standardindstillinger for funktionerne
Model med berøringspanel
<Papir>
<Universalbakke>
<Skuffe 1>
<Skuffe 2>*
 
<Antal kopier>
1 til 999
 
<2-sidet print>
<Fra>
<Bogtype>
<Kalendertype>
 
<Indstil detaljer for JPEG/TIFF>
<Lysstyrke>
Fem niveauer
<N på 1>
<Fra>
<2 på 1>
<4 på 1>
<Oprindelig type>
<Fotoprioritet>
<Tekstprioritet>
<Halvtoner>
<Udjævning>
<Fejldiffusion>
 
<Indstil PDF-detaljer>
<Lysstyrke>
Syv niveauer
<N på 1>
<Fra>
<2 på 1>
<4 på 1>
<6 på 1>
<8 på 1>
<9 på 1>
<16 på 1>
<Printområde>
<Alle Sider>
<Angivne Sider>
<Forstør/formindsk til papirformat>
<Fra>
<Til>
<Forstør printområde>
<Fra>
<Til>
<Print kommentarer>
<Fra>
<Auto>
<Andre Indst.>
<Gråtoner>
<Fejldiffusion>
    <Fra>
    <Til>
<Opløsning/Udjævning>*
    <Tekst>
        <Opløsning>
        <Udjævning>
    <Grafik>
        <Opløsning>
        <Udjævning>
    <Billede>
        <Opløsning>
        <Udjævning>
<Ren sort tekst>
<Fra>
<Til>
<Sort overtryk>*
<Fra>
<Til>
<RGB-kildeprofil>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Ingen>
<Brug gråskalaprofil>
<Fra>
<Til>
<Outputprofil>
<Tekst>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR-normal>
    <TR-foto>
<Grafik>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR-normal>
    <TR-foto>
<Billede>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR-normal>
    <TR-foto>
<Tilpasningsmetode>
<Opfattelse>
<Mætning>
<Kolorimetrisk>
<Komposit overtryk>
<Fra>
<Til>
<Gråskalakonvertering>
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
<Printkvalitet>
<Tæthed>*
    Gul/Magenta/Cyan/Sort
        17 niveauer
    <Finjustér>
        <Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Sort>
            <Høj>/<Medium>/<Lav>
                17 niveauer
<Tonerbesparelse>
    <Fra>
    <Til>
<Udjævning>
    <Høj 1>
    <Høj 2>
<Finjustering af tæthed>
    Fem niveauer
<Opløsning>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Speciel udjævningstilstand>
    <Tilstand 1>
    <Tilstand 2>
    <Tilstand 3>
    <Tilstand 4>
    <Tilstand 5>
    <Tilstand 6>
<Korrektion af tonerindhold>
    <Standard>
    <Udjævningsprioritet>
    <Tekstprioritet>
<Linjekontrol>
    <Opløsningsprioritet>
    <Udjævningsprioritet>
<Viddejustering>
    <Fra>
    <Til>
<Avanceret udjævning>
    <Avanceret udjævning>
        <Fra>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Anvend på grafikker>*
        <Fra>
        <Til>
    <Anvend på tekst>*
        <Fra>
        <Til>
<Udjævning>
    <Udjævning>
        <Fra>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Anvend på grafikker>*
        <Fra>
        <Til>
    <Anvend på billeder>*
        <Fra>
        <Til>
Sort/hvid LCD-model
<Antal kopier>
1 til 999
 
<Farvestatus>
<Farvet>
<Sort/hvid>
 
<Papir>
<U.bakke>
<Skuffe 1>
<Skuffe 2>*
 
<2-sidet print>*
<Fra>
<Bogtype>
<Kalendertype>
 
<Indst. det. JPEG/TIFF>
<N på 1>
<Fra>
<2 på 1>
<4 på 1>
<Oprindelig type>
<Fotoprioritet>
<Tekstprioritet>
<Lysstyrke>
5 niveauer
<Halvtoner>
<Udjævning>
<Fejldiffusion>
 
<Indstil PDF-detaljer>
<Lysstyrke>
7 niveauer
<N på 1>
<Fra>
<2 på 1>
<4 på 1>
<6 på 1>
<8 på 1>
<9 på 1>
<16 på 1>
<Printområde>
<Alle Sider>
<Angivne Sider>
<Forstør/formindsk til papirformat>
<Fra>
<Til>
<Forstør printområde>
<Fra>
<Til>
<Print kommentarer>
<Fra>
<Auto>
<Andet>
<Halvtoner>
<Fejldiffusion>
    <Fra>
    <Til>
<Opløsning/Udjævning>*
    <Tekst>
        <Opløsning>
        <Udjævning>
    <Grafik>
        <Opløsning>
        <Udjævning>
    <Billede>
        <Opløsning>
        <Udjævning>
<Ren sort tekst>
<Fra>
<Til>
<Sort overtryk>*
<Fra>
<Til>
<RGB-kildeprofil>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ingen>
<CMYK-simuleringsprofil>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Ingen>
<Brug gråskalaprofil>
<Fra>
<Til>
<Outputprofil>
<Tekst>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR-normal>
    <TR-foto>
<Grafik>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR-normal>
    <TR-foto>
<Billede>
    <Normal>
    <Foto>
    <TR-normal>
    <TR-foto>
<Tilpasningsmetode>
<Opfattelse>
<Mætning>
<Kolorimetrisk>
<Komposit overtryk>
<Fra>
<Til>
<Gråskalakonvertering>*
<sRGB>
<NTSC>
<Ensartet RGB>
<Printkvalitet>
<Tæthed>*
    <Tæthed>
        <Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Sort>
            17 niveauer
    <Tæthed (finjustering)>
        <Gul>/<Magenta>/<Cyan>/<Sort>
            <Høj>/<Medium>/<Lav>
                17 niveauer
<Korrektion af tonerindhold>
    <Standard>
    <Udjævningsprioritet>
    <Tekstprioritet>
<Tonerbesparelse>
    <Fra>
    <Til>
<Udjævning>
    <Høj 1>
    <Høj 2>
<Finjustering af tæthed>
    Fem niveauer
<Opløsning>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Speciel udjæv.tilst.>
    <Tilstand 1>
    <Tilstand 2>
    <Tilstand 3>
    <Tilstand 4>
    <Tilstand 5>
    <Tilstand 6>
<Linjekontrol>
    <Opløsningsprioritet>
    <Udjævningsprioritet>
<Viddejustering>
    <Fra>
    <Til>
<Avanceret udjævning>
    <Avanceret udjævning>
        <Fra>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Anvend på grafikker>*
        <Fra>
        <Til>
    <Anvend på tekst>*
        <Fra>
        <Til>
<Udjævning>
    <Udjævning>
        <Fra>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Anvend på grafikker>*
        <Fra>
        <Til>
    <Anvend på billeder>*
        <Fra>
        <Til>
<Standard visningsindstillinger> *
Vælg Eksempel/Detaljer som metode til at vise filerne på en USB-hukommelsesenhed.
<Eksempel>
<Detaljer>
<Standardindstillinger for filsortering>
Vælg, om der skal vises filer i en USB-hukommelsesenhed i opadgående eller nedadgående rækkefølge for filnavnet eller datoen.
<Navn (Stigende)>
<Navn (Faldende)>
<Dato/tid (Stigende)>
<Dato/tid (Faldende)>
<Visningsformat for filnavn>
Vælg, om der skal vises en kort eller lang tekst for de filnavne, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed.
<Kort filnavn>
<Langt filnavn>

<Indstillinger for hukommelsesmedie>

Angiv, om der skal aktiveres eller deaktiveres funktioner for en USB-hukommelsesenhed.
<Brug Printfunktion>
Vælg, om du vil tillade udskrivning af data fra en USB-hukommelsesenhed, når den er sluttet til maskinen. Begrænsning af funktionen USB-udskrivning
LBP654Cx
<Fra>
<Til>
LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
<Fra>
<Til>
24Y5-05U