<Justér Billedekvalitet>

Alle indstillinger relateret til justering af billedkvaliteten angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger markeret med en asterisk (*) bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.

<Auto Just. af Udjævn.>

Juster udskrifters nuance, tæthed og farve. Justering af farveovergang
<Hurtig Justering>

<Autokorrektionsindstillinger>

Vælg, om der skal udføres en hurtig nuancejustering eller farveskiftkorrektion automatisk, efter maskinen er blevet tændt.
<Autojustér Billede Regelmæssigt>
Angiv, hvornår der skal udføres en hurtig automatisk nuancejustering. Hvis <Når strømmen bliver slået TIL> er valgt, udføres en hurtig justering, efter maskinen er blevet tændt. Du kan også udføre denne justering manuelt (Hurtig justering).
<Fra>
<Når strømmen bliver slået TIL>
<Korrigér Farvefejl ved Print>/<Tid for korrigering af printfarvefejl>
Vælg, hvornår funktionen Korrigér farvefejl ved print skal udføres automatisk, efter maskinen er blevet tændt. Du kan også udføre denne justering manuelt (Korrigerer "forkerte udskriftsfarver").
<Efter print af første job>
<Når strømmen bliver slået TIL>

<Korrigér Farvefejl ved Print>

Brug denne funktion, hvis farveskift har sløret billedet. Korrigerer "forkerte udskriftsfarver"

<Juster printplacering>

Juster printplaceringen for hver papirkilde. Printplaceringen kan justeres i området fra -5,0 til +5,0 mm i intervaller af 0,1 mm. Justering af udskrivningsposition
<Universalbakke>
<Juster lodret (forside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster vandret (forside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster lodret (bagside)>*
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster vandret (bagside)>*
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
 
<Skuffe 1>
<Juster lodret (forside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster vandret (forside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster lodret (bagside)>*
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster vandret (bagside)>*
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
 
<Skuffe 2>*
<Juster lodret (forside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster vandret (forside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster lodret (bagside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)
<Juster vandret (bagside)>
-5,0 til 0,0 til + 5,0 (mm)

<Specialbehandling>

Hvis udskriftsresultaterne for særlige papirtyper ikke er tilfredsstillende, kan følgende indstillinger forbedre kvaliteten på udskrifterne.
<Specialpapirbehandling>
Ved udskrivning på bagsiden af udskrevet papir, groft papir eller kuverter, kan udskriftsresultaterne forbedres ved at justere følgende indstillinger.
<Man. Bagsideprint (Kun Til 2-Sidet)>
Hvis udskrifter på bagsiden af udskrevet papir er for lyse, skal du vælge <Til>. Du kan angive denne indstilling separat for hver papirkilde.
<Universalbakke>
<Fra>
<Til>
 
<Skuffe 1>
<Fra>
<Til>
 
<Skuffe 2>*
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan billedkvaliteten blive påvirket, eller der kan opstå papirstop, hvis der går et vist stykke tid efter udskrivningen af forsiden eller afhængigt af den omgivende fugtighed.
<Tilstanden Modstandsdygtigt papir>
Når udskrivning på groft papir, og især hvis udskrevne farvebilleder er for lyse, skal du vælge <Til>. Du kan angive indstillingerne for hver papirkilde separat.
<Universalbakke>
<Fra>
<Til>
 
<Skuffe 1>
<Fra>
<Til>
 
<Skuffe 2>*
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningshastigheden blive langsommere, eller billedkvaliteten kan blive påvirket.
<Undgå lukning af kuvertflap>/<Undgå fastklæbning af kuvert>
Hvis kuvertflapper hænger fast i selve kuverten ved udskrivning, skal du vælge <Til>.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, sætter toneren sig måske ikke tilstrækkeligt fast, hvilket kan resultere i falmede udskrifter.
<Korrektion af papirfold>
Udskriften kan krølle alt afhængigt af det anvendte papir. I dette tilfælde kan indstillingen af dette punkt løse problemet. Forbedringen er stærkere med <Tilstand 2>end med <Tilstand 1>.
<Fra>
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
LBP654Cx / LBP653Cdw
Denne indstilling er effektiv til almindeligt papir og tyndt papir.
Indstilling af en større forbedringseffekt kan føre til falmede udskrifter eller langsommere udskrivningshastighed.
LBP613Cdw / LBP611Cn
<Tilstand 1> er effektiv for kuverter, og <Tilstand 2> for kuverter og tyndt papir.
Hvis <Tilstand 1> eller <Tilstand 2> specificeres, kan de udskrevne papirer blive slørede.
<Korrektion af papirkrøl>
Hvis det udskrevne papir krøller, skal I indstille dette emne. Forbedringseffekten er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.
<Fra>
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
Indstilling af en større forbedringseffekt kan føre til falmede udskrifter eller langsommere udskrivningshastighed.
<Red. pap.sammenkl. ved output>/<Reducér papirsammenklæbning ved output> *
Ved udførelse af 2-sidet udskrivning i farve kan papirene hænge sammen ved udskrivningen. Indstillingen <Til> vil sænke udskrivningshastigheden for udskrifter, der let kan hænge sammen, hvorved de ikke hænger så meget sammen.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Fra>
<Til>
LBP613Cdw
<Fra>
<Til>
<Høj Luftfugtighedstilstand>
Udskrivningstætheden kan være uens, hvis maskinen bruges i et miljø med høj fugtighed. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til> og bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed, kan udskrevet tekst og billeder blive sløret.
<Lav Luftfugtighedstilstand>
Hvis maskinen bruges i et miljø med lav fugtighed, kan udskrevet tekst og billeder blive sløret. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller til <Til>, kan udskrivningstætheden blive lavere eller uens, hvis maskinen bruges i et miljø med høj fugtighed.
<Reducér varm toner 1> *
Hvis udskriften afslører et efterbillede af et billede på samme side, kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, sætter toneren sig måske ikke tilstrækkeligt fast, hvilket kan resultere i falmede udskrifter.
<Reducér varm toner 2>
Hvis yderligere udskrivning indeholder flere generationer af efterbilleder, kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningstætheden blive uensartet.
<Rengør fiks.enh. regelmæssigt>/<Rengør fikseringsenhed regelmæssigt> *
Hvis fikseringsenheden er beskidt, kan papirets kanter blive udtværet. I dette tilfælde kan ændring af indstillingen af dette punkt måske løse problemet. Jo højere niveau der angives, jo oftere udføres der regelmæssig rengøring.
<Auto>
<Niveau 1>
<Niveau 2>
<Niveau 3>
Hvis der angives et højere niveau, kan udskrivningshastigheden blive langsommere.
<Reduc. dug. (1-s.->(2-s. prt)>/<Dugreduktion (1->2-sidet print)> *
Ved udførelse af 2-sidet print efter 1-sidet print kan de udskrevne billede være lyse grundet kondensering af fugt. I dette tilfælde kan indstillingen <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
<Reducér dug. (Fort. 2-s. prt)>/<Dugreduktion (2-sidet print)> *
Hvis de udskrevne sider er falmede grundet kondensering af fugt ved udførsel af 2-sidet print, kan indstilling til andet end <Fra> måske løse problemet.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Fra>
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
LBP613Cdw
<Fra>
<Til>
For LBP654Cx / LBP653Cdw er forbedringseffekten stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>.
Hvis du indstiller funktionen til andet end <Fra>, kan udskriften blive falmet, eller udskrivningshastigheden kan blive langsommere.
<Ujævn glanskorrektion> *
Hvis glansen er uensartet på papirets forreste kant, kan indstillingen <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, sætter toneren sig måske ikke tilstrækkeligt fast, hvilket kan resultere i falmede udskrifter.
<Kor. fv.løs plet på pap. bag.>/<Kor. farveløs plet på bags. ved 2-sidet> *
Ved udførelse af 2-sidet print på tyndt papir kan der komme et tomt område på bagsiden af papiret ved den forreste kant. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningskvaliteten blive påvirket.
<Korrigér farveløs plet> *
Hvis udskrivning på tyndt papir medfører et tomt område ved forreste kant på papiret, kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrifterne måske blive falmede.
<Tilst. red. af dråbemønster>/<Undgå dråbemønster>
Hvis udskrivningstætheden er uensartet, så udskriften ligner at mønster af vanddråber, kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningskvaliteten blive påvirket.
<Korr. ødel. bil. af papirstøv>/<Korrigér billede ødelagt af papirstøv> *
Brug af papir med for meget papirstøv kan medføre falmede udskrifter eller udskrifter med streger. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
<Korr. uskarpt billede>/<Korrigér uskarpt billede på anden side> *
Ved udførelse af 2-sidet print kan billedet blive sløret på bagsiden af papiret ved den bagerste kant. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
<Forebyg sløring>
Hvis hvide områder er let farvede, kan indstilling af dette emne til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningstætheden blive lysere.
<Korrigér Farvefejl>/<Korrigér Farvefejl ved Print> *
Hvis der opstår farvefejl, kan indstillingen <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
<Reduktion af streger fra tromleenhed>
Hvis der opstår streger på udskrifterne, kan indstillingen <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
<Forbedret fiksering> *
Toner kan skalle af den udskrevne side afhængigt af papirtypen eller miljøforholdene. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt måske løse problemet. Forbedringseffekten er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.
<Fra>
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
Indstilling af en større forbedringseffekt kan føre til krøllede udskrifter eller langsommere udskrivningshastighed.
<Reducer tonerfikseringsplet 1>/<Reducer tonerfikseringsplet 1> *
Hvis der forekommer tonerstænk (pletter) på det udskrevne papir, kan problemet måske ikke løses, også selv om du rengør fikseringsenheden. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
<Reducer tonerfikseringsplet 2> *
Hvis maskinen bruges i et miljø med høj fugtighed, kan der forekomme falmede eller krøllede udskrifter. I dette tilfælde kan ændring af indstillingen af dette punkt måske løse problemet.
<Auto>
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
Hvis du indstiller funktionen til <Tilstand 1>, kan udskrifterne måske blive falmede.
Hvis du indstiller funktionen til <Tilstand 2>, kan udskrifterne måske blive krøllede.
<Autoreg. sort-hvid/farveorig.>/<Sort-hvid/farve-skift>
Hvis sort/hvid-udskrivningsdata blandes med farvedata, skal du angive, om du vil prioritere udskrivningshastigheden eller reducere tonerforbruget af cyan, magenta og gule tonerpatroner ved udskrivning af data.
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
<Reduk. bleg pr. ef. udsk. patr.>/<Reducer bleg print ef. udskift. af patr.>
Udskrifterne kan være falmede umiddelbart efter udskiftning af tonerpatronerne med nye. I dette tilfælde kan indstilling af dette punkt til <Til> måske løse problemet.
<Fra>
<Til>
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, vil indstillingen virke fra og med næste udskiftning af tonerpatronerne.
Umiddelbart efter udskiftning af en patron går der lidt tid før toneren bliver ensartet fordelt inde i patronen.
24Y5-05H