<Lydstyrkeindstillinger>

Alle de indstillinger, der bruges til at generere en bekræftelseslyd, når der bliver trykket på en tast, lyden ved færdiggørelse af en udskrivningsproces og andre lyde, er angivet med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Se Indstilling af lyd for information om indstillingsproceduren.

<Indtastningstone>

Vælg, om der genereres en indtastningstone, når der trykkes på en tast på kontrolpanelet.
<Fra>
<Til>

<Ugyldig indtastningstone>

Vælg, om der genereres en tone, når der udføres en ugyldig tastehandling, f.eks. hvis der indtastes en ugyldig numerisk værdi.
<Fra>
<Til>

<Signal for indkøb af toner>

Vælg, om der skal genereres en tone, der angiver, at levetiden for en tonerpatron er ved at være gået.
<Fra>
<Til>

<Advarselstone>

Vælg, om der skal genereres en tone, der angiver, at der er opstået en betjeningsfejl, som f.eks. papirstop eller en forkert handling.
<Fra>
<Til>

<Tone for udført job>

Vælg, om der genereres en tone, når udskrivningen er færdig.
<Fra>
<Til>

<Alarm for energibesp.>

Vælg, om der skal genereres en notifikationstone, når maskinen aktiverer eller deaktiverer dvaletilstand.
<Fra>
<Til>
24Y5-05E