<Sikkerhedsindstillinger>

Alle indstillinger relateret til godkendelsesfunktionen og kryptering angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().

<Indst. til Autenticering/Adgangskode>

Du kan forstærke sikkerheden for godkendelsesfunktionen.
<Autentificeringsfunktionindstillinger>
Konfigurer sikkerhedsfunktionerne for brugergodkendelse.
<Lockout>
Hvis der opstod fejl ved en brugers brugergodkendelse, skal du angive, om brugeren midlertidigt skal forhindres i at kunne logge ind på maskinen (lockout). Hvis <Til> er valgt, skal du angive, hvor mange fejl i træk der er tilladt, før der aktiveres en lockout, samt tidsperioden for, hvornår en bruger atter kan logge på igen efter en lockout.
<Aktivér Lockout>
<Fra>
<Til>
<Lockout-Tærskel>
1 til 10 (gang(e))
<Lockout-Periode>
1 til 60 (min.)
Denne funktion anvendes ikke til login ved hjælp af afdelings-id.

<Krypteringsindstillinger>

Konfigurering af indstilling for deaktivering af svag kryptering eller nøgle og certifikat ved hjælp af svag kryptering.
<Forbyd svag kryptering.>/<Forbyd Brug af Svag Kryptering>
<Fra>
<Til>
<Forbyd svag krypt. Nøgle/crt.>/<Forbyd Nøgle/Cert. ved Svag Kryptering>
<Fra>
<Til>
24Y5-063