Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening

Du kan indstille en pinkode for adgang til Brugerinterface til fjernbetjening. Alle brugere bruger en fælles pinkode.
Når administration af afdelings-id er aktiveret, kræves indstilling her ikke. Indstilling af administration af afdelings-id
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Licens/andet]  [Indstillinger for Fjern-UI].
4
Klik på [Rediger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug PIN-kode til adgang til Fjern-UI], og indstil pinkoden.
[Brug PIN-kode til adgang til Fjern-UI]
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, skal du indtaste en pinkode for at få adgang til Brugerinterface til fjernbetjening.
[Indstil/skift PIN-kode]
For at angive eller ændre en pinkode skal du markere afkrydsningsfeltet og indtaste det samme tal både i tekstfelterne [PIN-kode] og [Bekræft].
6
Klik på [OK].
Brug af kontrolpanelet
Der er også adgang til pinkodeindstillinger for Brugerinterface til fjernbetjening fra <Menu> på Hjem-skærmen. <Indstillinger for Fjern-UI>
Hvis <Styringsindstillinger> er initialiseret
PIN-kode til adgang til Fjern-UI initialiseres også. Efter en initialisering skal du nulstille pinkoden. <Initialiser menu>
24Y5-043