Indstilling af dato og tid

Indstil dato og tid for maskinen. Dato og tid bruges som reference for funktioner med specificering af tiden, hvorfor de skal indstilles nøjagtigt.

Indstilling af tidszone

Hvis indstillingen for tidszone ændres, skifter værdierne angivet i <Indstillinger for aktuel dato/tid> tilsvarende.
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer> <Timer/Energiindstillinger> <Indstillinger for dato og tid> <Tidszone>.
3
Vælg tidszonen.
Hvad er UTC?
Coordinated Universal Time (UTC) er den primære tidsstandard, som hele verden bruger til at regulere klokkeslæt. Der er tidsforskelle i forhold til dette afhængigt af det land eller det område, hvor maskinen anvendes. Den rigtige indstilling af UTC-tidszonen kræves til internetkommunikation.

Indstilling af aktuel dato og tid

1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer> <Timer/Energiindstillinger>  <Indstillinger for aktuel dato/tid>.
3
Indtast dato og tid
Model med berøringspanel
Tryk på indtastningsfeltet, og indtast dato og tid.
Sort/hvid LCD-model
Brug  eller  for at flytte markøren, og indtast dato og tid ved hjælp af taltasterne.
4
Tryk på <Anvend> ().
Angiv <Tidszone>, før du angiver den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Hvis indstillingen <Tidszone> ændres senere, skifter den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt tilsvarende.
Det viste format for dato og tid kan ændres respektivt.
<Datoformat>
<Tidsformat>

Indstilling af sommer- og vintertid

Hvis sommertid er aktiveret, skal du angive datoerne for sommertid.
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer> <Timer/Energiindstillinger> <Indstillinger for dato og tid> <Indstillinger for sommertid>.
3
Vælg <Fra> eller <Til> i <Sommertid>.
Hvis du vælger <Til>, skal du vælge <Startdato> og <Slutdato> og indstille måned og dag for hvert punkt. For at indstille dagen skal du angive "Hvilken dag i hvilken uge"
4
Vælg <Anvend>.
24Y5-00C