Begrense kommunikasjon ved å bruke brannmurer

Uten tilstrekkelig sikkerhet kan uautoriserte tredjeparter få tilgang til datamaskiner og andre kommunikasjonsenheter som er koblet til et nettverk. For å hindre denne uautoriserte tilgangen kan du angi innstillinger for et pakkefilter, en funksjon som begrenser kommunikasjon med enheter med spesifiserte IP-adresser eller MAC-adresser.
 
2585-045