Angi innstillinger for IP-adresser for brannmur

Du kan begrense kommunikasjon til bare enheter med angitte IP-adresser, eller du kan blokkere enheter med angitte IP-adresser, men tillate annen kommunikasjon. Du kan angi én enkelt IP-adresse eller et område med IP-adresser.
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Nettverksinnstillinger]  [Brannmurinnstillinger].
4
Klikk på [Rediger] for filteret for IP-adressemålet.
Velg det filteret som samsvarer med IP-adressemålet. Hvis du vil begrense data som sendes fra maskinen til en datamaskin, velger du [Utgående filter]. Velg [Inngående filter] når du vil begrense data som mottas fra en datamaskin.
5
Angi innstillingene for pakkefiltrering.
Velg standardpolicyen for å tillate eller avvise kommunikasjon av andre enheter med maskinen, og angi deretter IP-adresser for unntak.
1
Merk av for [Bruk filter], og klikk på alternativknappen [Avvis] eller [Tillat] for [Standardpolicy].
[Bruk filter]
Merk av i boksen hvis du vil begrense kommunikasjon. Fjern merket i boksen hvis du vil deaktivere begrensningen.
[Standardpolicy]
Velg forutsetningen for å tillate eller avvise kommunikasjon for andre enheter med maskinen.
[Avvis]
Velg å sende kommunikasjonspakker bare når de sendes til eller mottas fra enheter der IP-adressene er angitt i [Unntaksadresser]. Kommunikasjon med andre enheter er forbudt.
[Tillat]
Velg å blokkere kommunikasjonspakker når de sendes til eller mottas fra enheter der IP-adressene er angitt i [Unntaksadresser]. Kommunikasjon med andre enheter er tillatt.
2
Angi adresseunntak.
Angi IP-adressen (eller IP-adresseområdet) i tekstboksen [Adresse som skal lagres], og klikk på [Legg til].
Kontroller om det finnes inntastingsfeil
Hvis IP-adresser blir angitt feil, kan det hende at du ikke får tilgang til maskinen fra Fjernkontroll. I så fall må du angi <IPv4-adressefilter> eller <IPv6-adressefilter> til <Av>.
<IPv4-adressefilter>
<IPv6-adressefilter>
Innskrivingsskjema for IP-adresser
Beskrivelse
Eksempel
Angi én enkelt adresse
IPv4:
Skill tall med punktum.
192.168.0.10
IPv6:
Skill alfanumeriske tegn med kolon.
fe80::10
Angi et adresseområde
Sett inn en bindestrek mellom adressene.
192.168.0.10-192.168.0.20
Angi et adresseområde med et prefiks
Angi adressen fulgt av en skråstrek og et tall som indikerer prefikslengden.
192.168.0.32/27
fe80::1234/64
Når [Avvis] er valgt for et utgående filter
Utgående flerkastings- og kringkastingspakker kan ikke filtreres.
Slette en IP-adresse fra unntak
Velg en IP-adresse, og klikk på [Slett].
3
Klikk på [OK].
6
Start maskinen på nytt.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
Bruke betjeningspanelet
Du kan også aktivere eller deaktivere IP-adressefiltrering fra <Meny> i Hjem-skjermbildet.
<IPv4-adressefilter>
<IPv6-adressefilter>
2585-046