Angi innstillinger for MAC-adresser for brannmur

Du kan begrense kommunikasjon til bare enheter med angitte MAC-adresser, eller du kan blokkere enheter med angitte MAC-adresser, men tillate annen kommunikasjon.
Denne funksjonen er utilgjengelig når maskinen er koblet til et trådløst LAN.
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Nettverksinnstillinger]  [Brannmurinnstillinger].
4
Klikk på [Rediger] for filteret for MAC-adressemålet.
Hvis du vil begrense data som sendes fra maskinen til en datamaskin, velger du [Utgående filter]. Velg [Inngående filter] når du vil begrense data som mottas fra en datamaskin.
5
Angi innstillingene for pakkefiltrering.
Velg forutsetningen (standardpolicyen) for å tillate eller avvise kommunikasjon av andre enheter med maskinen, og angi deretter MAC-adresser for unntak.
1
Merk av for [Bruk filter], og klikk på alternativknappen [Avvis] eller [Tillat] for [Standardpolicy].
[Bruk filter]
Merk av i boksen hvis du vil begrense kommunikasjon. Fjern merket i boksen hvis du vil deaktivere begrensningen.
[Standardpolicy]
Velg forutsetningen for å tillate eller avvise andre enheter å kommunisere med maskinen.
[Avvis]
Velg å sende kommunikasjonspakker bare når de sendes til eller mottas fra enheter der MAC-adressene er angitt i [Unntaksadresser]. Kommunikasjon med andre enheter er forbudt.
[Tillat]
Velg å blokkere kommunikasjonspakker når de sendes til eller mottas fra enheter der MAC-adressene er angitt i [Unntaksadresser]. Kommunikasjon med andre enheter er tillatt.
2
Angi adresseunntak.
Angi MAC-adressen i tekstboksen [Adresse som skal lagres], og klikk på [Legg til].
Du trenger ikke skille adressene med bindestreker eller kolon.
Kontroller om det finnes inntastingsfeil
Hvis MAC-adresser blir angitt feil, kan det hende at du ikke får tilgang til maskinen fra Fjernkontroll. I så fall må du angi <MAC-adressefilter> til <Av>. <MAC-adressefilter>
Når [Avvis] er valgt for et utgående filter
Utgående flerkastings- og kringkastingspakker kan ikke filtreres.
Slette en MAC-adresse fra unntak
Velg en MAC-adresse, og klikk på [Slett].
3
Klikk på [OK].
6
Start maskinen på nytt.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
Bruke betjeningspanelet
Du kan også aktivere eller deaktivere MAC-adressefiltrering fra <Meny> på Hjem-skjermen. <MAC-adressefilter>
2585-047