Kontrollere status og historikk

En filnavn for et dokument kan ikke vises i sin helhet. Navnet på utskriftsprogrammet kan legges til i filnavnet.

Kontrollere gjeldende status for utskriftsdokumenter

Listen over dokumenter som skrives ut, eller som venter på å bli skrevet ut, vises.
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Jobbstatus]
 
Du kan slette en dokumentjobb ved å klikke på [Avbryt].
Alle dokumenter som skrives ut, og som venter på å bli skrevet ut, vil bli oppført, uavhengig av innstillingen for avdelings-ID-styring.
Hvis du tastet inn brukernavnet ditt under pålogging i Generell bruker-modus, vises brukernavnet bare på dokumentene du har skrevet ut.
Klikk på [Jobbnummer] på sikre dokumenter og dokumenter som er midlertidig stanset, for å vise detaljert informasjon. Du kan kontrollere brukernavnet og sideantallet for det utskrevne dokumentet.

Kontrollere loggen over dokumenter

Jobbloggen for utskrift eller mottak (RX) vises.
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Jobblogg]

Kontrollere feilinformasjon

Når det oppstår en feil, vises denne siden ved å klikke på meldingen som vises under [Feilinformasjon] på portalsiden (hovedsiden). Skjermbildet for Fjernkontroll
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Feilinformasjon]

Kontrollere forbruksvarer

Papirformat og -type for papirkilden, modellnummeret for tonerkassetten osv. vises. Du kan også klikke på [Kontroller detaljer for forbruksmateriell] på Portalsiden (hovedsiden) hvis du vil vise denne siden (Skjermbildet for Fjernkontroll).
Logg på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Forbruksmateriell]

Kontrollere enhetsspesifikasjoner

Maksimal utskriftshastighet og maskinvareegenskaper vises.
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Enhetsfunksjoner]

Kontrollere informasjon om systemadministrator

Informasjon om maskinen og systemstyrer vises. Enhetsnavnet og annet systemstyrerinformasjon som vises her, er tilknyttet innstillingene i [Informasjon om systemstyrer] på siden [Brukeradministrering] eller i [Innstillinger for enhetsinformasjon] på siden [Enhetsstyring].
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Enhetsinformasjon]

Kontrollere telleren for utskriftstotal

Det totale antallet sider som er skrevet ut, vises.
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll [Statusovervåking/avbryt]  [Sjekk telleverk]

Kontrollere historikk for tonerkassetter

Du kan kontrollere historikk for bruk av tonerkassetter og annen historikk. Visningen kan endres for hver farge i tonerkassetten.
Logg inn på Fjernkontroll (Starte grensesnittet for Fjernkontroll) [Statusovervåking/avbryt] [Kassettlogg]
2585-04Y