Systemalternativer

Maskinens ytelse kan forbedres enda mer ved å installere systemalternativer.

Barcode Printing Kit

Dette alternativet lar deg opprette strekkoder i forskjellige formater. Merk at hvis du vil skrive ut strekkoder, må PCL være aktivert. For informasjon om bruk av Barcode Printing Kit, se Barcode Printing Guide (Veiledning for strekkodeutskrift) (PDF-håndboken).

Lisensregistrering

For å aktivere enkelte systemalternativer må du skaffe en lisensnøkkel og registrere nøkkelen til maskinen.

Skaffe en lisensnøkkel

Du kan skaffe en lisensnøkkel ved å bruke en nettleser. Gå til lisensbehandlingssystemet (http://www.canon.com/lms/license) og følg fremgangsmåten. Som del av fremgangsmåten må du taste inn følgende numre.
Lisenstilgangsnummer
Sjekk lisenstilgangsnummeret på License Access Number Certificate (sertifikat for lisenstilgangsnummer) som følger med pakken til tilleggsutstyret.
Serienummer på maskinen
Kontroller serienummeret på betjeningspanelet.
<Statusovervåking> <Enhetsinformasjon>  <Serienummer>

Registrere en lisensnøkkel

1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Styringsinnstillinger>.
Hvis påloggingsskjermbildet vises, angir du riktig ID og PIN-kode. Logge på maskinen
3
Velg <Lisens/Annet> <Registrer lisens>.
4
Bekreft meldingen på skjermen og velg <OK>.
5
Tast inn lisensnøkkelen med talltastene og velg <Bruk>.
Registreringen starter. Vent til <Installasjonen er fullført. Endringer virker etter at hovedstrømmen er slått AV og PÅ.>-meldingen vises.
Hvis <Funksjonen som kreves for installasjon, finnes ikke.>-meldingen vises, aktiver funksjonene som kreves for å aktivere alternativet og registrer lisensnøkkelen på nytt.
6
Velg <Lukk>.
7
Start maskinen på nytt.
2585-082