Registrere standard papirinnstillinger for flerfunksjonsskuffen

Du kan registrere standard papirinnstillinger for flerfunksjonsskuffen. Registrering av standardinnstillinger kan spare deg bryet med å spesifisere innstillingene hver gang du legger samme papir inn i flerfunksjonsskuffen.
Etter at den standard papirinnstillingen er registrert, vises ikke papirinnstillingsskjermbildet når papir er lagt inn, og den samme innstillingen brukes alltid. Hvis du legger inn et annet papirformat eller -type uten å endre papirinnstillingene, kan det hende at maskinen ikke skriver ut riktig. For å unngå dette problemet velger du <Angi når papir lastes> i trinn 3, og deretter legger du inn papiret.
1
Velg <Papirinnst.> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg flerbruksskuffen.
 
Modell med berøringspanel
 
Svart-/hvit LCD-modell
3
Velg papirformatet.
Hvis papiret som er lagt i ikke vises, velger du <Andre størrelser>.
Registrere et egendefinert papirformat
Når papir i A5-format legges i
I liggende retning velger du <A5>. I stående retning velger du <A5R>.
Eksempel for LBP654Cx / LBP653Cdw:
 
 
Liggende retning
 
Stående retning
Om <Fri størrelse>
Hvis du ofte trenger å skifte papiret som skal legges i, stilles denne inn til <Fri størrelse>. Dette vil redusere antall trinn som kreves hver gang du skal endre innstillingen. Du kan også vise en feilmelding når skriverdriverens innstilling er betydelig ulik formatet på det papiret som er lagt i . <Handling ved feilsamsvar papirformat>
4
Velg papirtypen.
Om <Fri>
Hvis du må skifte papir som skal legges i ofte, kan du stille inn til <Fri>. Dette vil redusere hvor mange trinn som kreves for å skifte papir hver gang. Vær imidlertid oppmerksom på at denne innstillingen lar maskinen skrive ut selv om det ikke er samsvar mellom papirtypen som er stilt inn i skriverdriveren og papirtypen som er lagt i maskinen.
Når innstillingen for papirtype i skriverdriveren er [Auto], fungerer maskinen på samme måte som når papirtypen er [Vanlig 1].
2585-02S