Flytte maskinen

Maskinen er tung. Du kan unngå skade ved å følge prosedyren nedenfor når du skal flytte maskinen. Les også sikkerhetsreglene før du begynner. Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1
Slå av maskinen og datamaskinen.
Når du slår av maskinen, slettes data som venter på å bli skrevet ut.
2
Koble kablene og ledningen fra maskinen i numerisk rekkefølge i henhold til illustrasjonen nedenfor.
Om kablene merket med "*" er koblet til, avhenger av miljøet.
 
 Støpsel
 Strømledning
 USB-tastatur*
 USB-kabel*
 LAN-kabel*
3
Ta ut tonerkassetten når maskinen skal transporteres over en lengre distanse. Fremgangsmåte når du skal bytte tonerkassetten
4
Trekk ut papirskuffen.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Hold papirskuffen med begge hender, og dra den forsiktig ut. Ellers kan du skade papirskuffen dersom den kommer ut for lett og faller ned.
5
Lukk alle åpne deksler og flerfunksjonsskuffen, og flytt maskinen til det nye stedet.
Maskinen er tung (Hovedenhet). Hvis du bruker LBP654Cx / LBP653Cdw, er det nødvendig med to eller flere personer for å flytte maskinen.
Hold i løftehåndtakene, og løft opp maskinen. Hvis du bruker cassette feeding module (ekstrautstyr) skal du la den ekstra papirskuffen ligge igjen på gulvet og flytte den etter at du har flyttet selve maskinen.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
6
Sett maskinen forsiktig ned på det nye stedet.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer maskinen etter at du har flyttet den, kan du se "Komme i gang". Håndbøker og innholdet i disse
2585-06C