Justere graderinger

Med gradering menes overgangen fra mørk til lys i avskygninger av en farge. Jo flere avskygninger i fargegraderinger som skrives ut, jo mer naturlig virker utskriftene. Hvis fargegjengivelsen blir dårlig, og det er betydelig forskjell mellom fargetettheten og lysstyrken i utskrifter og originaler, må du utføre den aktuelle automatiske justeringen.
Det kan hende at justeringen ikke utføres effektivt hvis det ikke finnes nok toner igjen i kassetten. Sjekk gjenværende toner i tonerkassettene. Hvis gjenværende toner er lav, anbefales det å bytte ut tonerkassetten. Kontrollere hvor forbruksmateriell det er igjen

Rask justering

Du kan lett justere graderingen. Denne justeringen kan utføres automatisk etter at du har byttet en tonerkassett.
Hurtigjustering er ikke tilgjengelig mens utskrift foregår.
Du kan angi at maskinen skal utføre denne justeringen automatisk etter at strømmen blir slått på. <Autokorreksjonsinnstillinger>
Du kan angi at maskinen skal utføre denne justeringen automatisk på et angitt tidspunkt hver dag. <Tidsinnstillinger for aut justeringsrad>
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Justering/vedlikehold> <Juster bildekvalitet> <Auto graderingsjust.>.
3
Velg <Rask justering>.
4
Velg <Start>.
Justeringen starter.
2585-06F