Skrive ut rapporter og lister

Du kan skrive ut rapporter og lister for å sjekke informasjon, som totalantallet utskrifter for hver <Avdelings-ID> og maskinens innstillinger.

Skrive ut en rapport om totalantallet utskrifter etter avdelings-ID

Rapport om avdelings-ID-styring
Når avdelings-ID-styring er aktivert, kan du kontrollere det totale antallet utskrifter for hver avdeling <Avdelings-ID> ved å skrive ut en rapport om avdelings-ID-styring. Ved å kontrollere det totale antallet utskrifter blir det enklere å håndtere papir- og tonerrekvisita.

Skrive ut liste over innstillinger

Du kan skrive ut informasjon og innstillinger som er registrert i maskinen som en liste.
Brukerdataliste / dataliste for systemstyrer
Du kan kontrollere listen over innstillingene (Innstillingsmenyliste) og innholdet som er lagret på datamaskinen, ved å skrive ut en brukerdataliste eller en dataliste for systemstyrer. Begge listene inneholder fastvareversjon, papirformatet og -typen som er lagret på maskinen.
Brukerdatalisten inneholder ikke bestemte innstillinger som nettverksinnstillinger og administreringsinnstillinger. Kontroller alle innstillingselementene ved å skrive ut Dataliste for systemstyrer.
IPSec-policyliste
Du kan kontrollere listen over policynavn og IPSec-innstillingene som er lagret på maskinen, ved å skrive ut en IPSec-policyliste.

Skrive ut rapporter og lister om bruksstatus for maskinen

Du kan skrive ut maskinens statusrapport, brukshistorikk for tonerkassetter og listen over tilgjengelige skrifter i PCL- eller PS-modus.
Økorapport
Du kan kontrollere månedens totalantall utskrifter og totale strømforbruk med en rapport. Denne rapporten omfatter tips som er nyttige for å spare papir og strømforbruk, basert på bruksstatus.
Statusrapport for forbruksvarer
Du kan kontrollere forbruksvarene som er installert i maskinen med en rapport.
PCL-skriftliste
Du kan kontrollere listen over skriftene som er tilgjengelige i PCL-modus med en rapport.
PS-skriftliste
Du kan kontrollere listen over skriftene som er tilgjengelige i PS-modus med en rapport.
Rapport, tonerhistorikk
Du kan sjekke brukshistorikken for tonerkassetter, med en rapport.
2585-06L