<Tilgjengelighet>

Alle innstillingene om tilgjengelighet, som invertering av skjermfargene og tid for meldinger på skjermen, er oppført med korte beskrivelser. Standardinnstillinger er merket med en dolk ().
Stjerner (*)
Det kan hende at innstillinger merket med en asterisk (*) ikke vises, alt etter hvilken modell du bruker, alternativer eller andre innstillingselementer.

<Vreng displayfarger>

Velg <På> hvis du vil invertere skjermfargene. Velg <På> hvis det er vanskelig å se på skjermen, selv etter at lysstyrken er justert i <Lysstyrke>.
<Av>
<På>

<Lysstyrke>

Juster lysstyrken på skjermen etter installasjonsplasseringen til maskinen.
Fem nivåer

<Kontrast> *

Juster kontrasten (forskjellen i lysstyrke mellom lyse og mørke områder) på skjermen slik at den passer til stedet der maskinen står.
Sju nivåer

<Meldingsdisplaytid>

Angi intervallet i sekunder for hvor lenge to meldinger skal vises annenhver gang.
1 til 2 til 5 (sek.)

<Rullehastighet> *

Juster rullehastigheten for skjermen ved å velge mellom tre nivåer.
<Langsom>
<Standard>
<Rask>

<Markørbevegelsestype> *

Konfigurer hvordan markøren skal bevege seg etter at et tegn er skrevet inn på skjermen. Hvis du velger <Auto>, vil markøren automatisk flytte seg til neste innskrivningsfelt etter at teksten er tastet inn. Hvis du velger <Manuell>, må du bruke til å flytte markøren manuelt.
<Auto>
<Manuell>
2585-05C