Oppsett ved bruk av oppsettveiledning

Når maskinen slås (Slå på maskinen) på for første gang, starter Oppsettsveiledning for å hjelpe deg med å konfigurere de innledende innstillingene på maskinen ved å følge veiledningen på skjermen. I oppsettveiledningen vises skjermbildene i følgende rekkefølge.
Trinn 1
Still inn det språket som skal vises på betjeningspanelet eller i rapporter, samt landet eller regionen der maskinen skal brukes.
1
Velg et språk.
2
For en Modell med berøringspanel, velger du <Ja>.
3
Velg et land eller en region.
Trinn 2
Juster maskinens dato/klokkeslett.
1
Velg tiddssone.
Hva er UTC?
Coordinated Universal Time (UTC) er den primære tidsstandarden som klokker og tid i verden reguleres etter. Riktig UTC-tidssoneinnstilling kreves for Internett-kommunikasjon.
2
Angi datoen og klokkeslettet, og trykk på <Bruk> ().
 Modell med berøringspanel
Trykk på innleggingsfeltet og angi dato og klokkeslett.
 Svart-/hvit LCD-modell
Bruk  eller  når du vil flytte markøren og angi dato og klokkeslett ved bruk av talltastene.
Trinn 3
Angi en PIN-kode for tilgang til Fjernkontroll. Siden Fjernkontroll kan brukes til å endre maskinens innstillinger fra en datamaskin, anbefales bruk av en PIN-kode.
1
Velg <Ja>.
Hvis du velger <Nei>, vil PIN-koden ikke bli stilt inn og oppsettveiledningen fortsetter til trinn 4.
Du kan også stille inn tiltak for tilgangsikkerhet for Fjernkontroll senere. Angi en PIN-kode for Fjernkontroll
2
Skriv inn PIN-koden og velg <Bruk> ().
3
Skriv inn den samme PIN-koden og trykk så på <Bruk> ().
Trinn 4
Konfigurer innstillingene til å koble til nettverket ved bruk av trådløst LAN.
1
Velg <Ja>.
Hvis du velger <Nei>, vil trådløst LAN ikke bli stilt inn og oppsettveiledningen fortsetter til trinn 5.
2
Velg <OK>.
3
Velg innstillingsmetoden.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for trådløst LAN, kan du se Koble til trådløst LAN.
Trinn 5
Ettrykksknappen som kalles "Application Library" (Applikasjonsbilbliotek) finner du på skjermbildet Hjem. Du kan lese beskrivelsen for hver funksjon.
1
Velg <Slutt> når du vil avslutte oppsettveiledningen.
 
Når oppsettveiledningen er fullført vil Hjem-skjermen bli vist.
2585-00A