Forberedelser som kreves før bruk

Følg trinn 1 til 3 i rekkefølge for å sette opp maskinen. For mer informasjon om et bestemt trinn kan du klikke på koblingen for å gå til den tilsvarende delen. Se også Hindre utilsiktet tilgang for å benytte maskinen på en sikker måte.
Trinn 1
Trinn 2
Konfigurer nettverksinnstillingene som ikke er nevnt i oppsettveiledningen. Hvis du ikke trenger å bruke oppsettveiledningen, kan du konfigurere nettverksinnstillingene herfra.
Trinn 3
Stille inn fra Fjernkontroll
Når innstillingene for nettverksmiljø er fullført, kan du enkelt sette opp maskinen fra en datamaskin, ved bruk av Fjernkontroll. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
Importere data fra en annen maskin for å spare tid
Så sant det er samme modell, kan du lagre innstillingsdata registrert på en annen Canon skriver/flerfunksjonsmaskin til en datamaskin (eksportere) og så laste innstillingsdataene til denne maskinen (importere). Importere/eksportere innstillingdata
2585-008