Angi en PIN-kode for Fjernkontroll

Du kan angi en PIN-kode for tilgang til Fjernkontroll. Alle brukere bruker en felles PIN-kode.
Når administrasjon av avdelings-ID er aktivert, trenger du ikke å angi noe her. Angi avdelings-ID-styring
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Lisens/Annet]  [Fjernkontrollinnstillinger].
4
Klikk på [Rediger].
5
Merk av for [Bruk Fjernkontroll-PIN] og angi PIN-koden.
[Bruk Fjernkontroll-PIN]
Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, må du taste inn en PIN-kode for å få tilgang til Fjernkontroll.
[Innstill/endre PIN]
Når du vil stille inn eller endre PIN-kode, krysser du av i boksen og skriver inn det samme tallet i tekstboksene [PIN] og [Bekreft].
6
Klikk på [OK].
Bruke betjeningspanelet
Du kan få tilgang til PIN-kodeinnstillingene for Fjernkontroll fra <Meny> på Hjem-skjermen. <Fjernkontrollinnstillinger>
Hvis <Styringsinnstillinger> er initialisert
PIN-koden for tilgang til Fjernkontroll initialiseres også. Etter en initialisering, tilbakestill PIN-koden. <Initialiser meny>
2585-043