Koble til trådløst LAN

Trådløse rutere (eller tilgangspunkt) kobler maskinen til en datamaskin via radiobølger. Hvis den trådløse ruteren er utstyrt med WPS (Wi-Fi Protected Setup), konfigureres nettverket automatisk og enkelt. Hvis nettverksenhetene du bruker, ikke støtter automatisk konfigurasjon, eller hvis du vil angi godkjennings- og krypteringsinnstillinger detaljert, må du konfigurere tilkoblingen manuelt. Forsikre deg om at datamaskinen er koblet til nettverket på riktig måte.
 
Fare for informasjonslekkasje
Bruk trådløs LAN-tilkobling etter eget skjønn og risiko. Hvis maskinen er koblet til et usikre nettverk, kan en tredjepart få tilgang til dine personlige opplysninger fordi radiobølger som benyttes i trådløs kommunikasjon, kan gå alle steder i nærheten, også gjennom vegger.
Sikkerhet for trådløst LAN
Funksjonen for trådløst LAN i maskinen støtter WEP, WPA-PSK og WPA2-PSK. For sikkerhetskompatibilitet for den trådløse ruteren du bruker, se instruksjonshåndbøkene for nettverksenhetene eller kontakt produsenten.
Nødvendige enheter for trådløs LAN-tilkobling
Maskinen leveres ikke med en trådløs ruter. Ha ruteren klar ved behov.

Konfigurere tilkobling ved hjelp av WPS

To moduser er tilgjengelige når du bruker WPS: trykknappmodus og PIN-kodemodus.

Trykknappmodus

Finn WPS-merket vist nedenfor på pakken til den trådløse ruteren. Kontroller også at det er en WPS-knapp på nettverksenheten. Konfigurere tilkobling ved hjelp av WPS-trykknappmodus

PIN-kodemodus

Enkelte WPS-rutere støtter ikke trykknappmodus. Hvis WPS PIN-kodemodus er nevnt på pakken eller i instruksjonshåndbøkene for nettverksenheten, konfigurerer du tilkoblingen ved å taste inn PIN-koden. Konfigurere tilkobling ved hjelp av WPS PIN-kodemodus
Hvis den trådløse ruteren er konfigurert til å bruke WEP-godkjenning, kan det hende at du ikke kan konfigurere tilkobling med WPS.

Konfigurere tilkobling manuelt

Når du konfigurerer en trådløs tilkobling manuelt, kan du velge en trådløs ruter eller angi den nødvendige informasjonen manuelt. Uansett metode må du sørge for at du har tilgang til den nødvendige konfigurasjonsinformasjonen, inkludert SSID-en og nettverksnøkkelen. Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen

Velge en trådløs ruter

Velg dette oppsettalternativet hvis du må konfigurere tilkoblingen manuelt, men ønsker å fullføre konfigurasjonen så enkelt som mulig. Konfigurere tilkobling ved å velge en trådløs ruter

Angi konfigurasjonsinformasjon manuelt

Hvis du vil angi sikkerhetsinnstillinger detaljert, for eksempel godkjennings- og krypteringsinnstillinger, må du angi SSID-en og nettverksnøkkelen manuelt for å konfigurere tilkoblingen. Konfigurere tilkobling ved å angi detaljerte innstillinger
2585-00J