Čísla tlačených strán v rovnakej polohe v prednej a v zadnej časti každej strany

Pri tlači brožúry a obojstrannej tlači môžete tlačiť čísla strán tak, aby boli v rovnakej polohe na prednej aj zadnej strane každej stránky. Napríklad, ak určíte stranu oproti väzbe, číslo strany sa pripojí ako kniha brožúry.
Ak určíte pozíciu vytlačenia čísla strany v pravom dolnom rohu, ak zapnete túto funkciu, výsledok tlače bude nasledujúci.
Pri tlači brožúry
Pri obojstrannej tlači
V tejto časti je vysvetlený postup, kedy sa táto funkcia použije na tlač brožúry.
1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Povoľte možnosť [Brožúra].
POZNÁMKA
Ak sa táto funkcia používa na obojstrannú tlač, nastavte [Obojstranná tlač] na karte [Hlavné].
3.
Kliknite na položku [Hlavička/päta].
4.
V časti [Informácie o tlači] > [Výstupné hárky] na obrazovke [Nastavenia hlavičky/päty] nastavte nasledujúce.
(1) V časti [Číslo strany] vyberte polohu tlače pre čísla strán.
(2) Povoľte možnosť [Vytlačiť tak, aby sa poloha tlače na prednej a zadnej strane papiera prekrývala].
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy