Menetapkan ID dan PIN Pengurus Sistem

Tetapkan akaun pengurus sistem, "ID Pengurus Sistem." Anda juga boleh menetapkan PIN untuk ID Pengurus Sistem. Jika ID Pengurus Sistem dinyatakan, anda boleh mengakses barang-barang yang memerlukan kelebihan pentadbir, sebagai contoh, <Rangkaian> dan <Tetapan Pengurusan>, hanya apabila ID Pengurus Sistem dan PIN telah dimasukkan dengan betul. Maklumat tetapan ID Pengurus Sistem adalah penting untuk keselamatan mesin, jadi pastikan bahawa hanya Pentadbir tahu ID Pengurus Sistem dan PIN.
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Tetapan Pengurusan>.
Jika ID Pengurus Sistem telah ditetapkan
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN yang betul. Melog masuk ke Mesin
3
Pilih <Pengurusan Pengguna>  <Tetapan Maklumat Pengurus Sistem>.
4
Pilih <ID dan PIN Pengurus Sistem>.
5
Tentukan ID dan PIN Pengurus Sistem.
Tentukan <ID Pengurus Sistem>  <PIN Pengurus Sistem>.
Masukkan nombor dalam setiap item dan pilih <Guna>.
Skrin Pengesahan dipaparkan. Masukkan PIN sekali lagi untuk mengesahkan.
Anda tidak boleh mendaftar ID atau PIN yang hanya terdiri daripada sifar, seperti "00" atau "0000000."
Untuk membatal tetapan ID dan PIN Pengurus Sistem, kosongkan maklumat yang telah anda masukkan  dan pilih <Guna> dengan kawasan kosong.
Menetapkan Nama Pengurus Sistem
Jangan lupa PIN anda. Jika anda terlupa PIN anda, hubungi wakil pengedar sah Canon tempatan anda atau talian bantuan Canon.
Mengkofigurasikan tetapan melalui UI Kawalan Jauh.
Mulakan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Klik [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager Information]  [Edit] dan tentukan tetapan yang perlu pada skrin paparan.
Dengan menggunakan UI Kawalan Jauh, anda boleh mendaftar pelbagai maklumat, termasuk maklumat kenalan, komen Pentadbir, lokasi pemasangan mesin, serta tetapan yang boleh anda daftar menggunakan panel operasi. Maklumat yang berdaftar boleh dilihat pada [Device Information] halaman UI Kawalan Jauh. Memeriksa Maklumat Pengurus Sistem
Log masuk ke dalam mesin.
Jika anda cuba mengakses item yang memerlukan hak pentadbir, contohnya, <Rangkaian> dan <Tetapan Pengurusan>, apabila ID Pengurus Sistem ditentukan, skrin Log Masuk dipaparkan. Melog masuk ke Mesin
Anda juga mesti memasukkan ID dan PIN Pengurus Sistem untuk log masuk menggunakan UI Kawalan Jauh dalam Mod Sistem Pengurus. Memulakan UI Kawalan Jauh
29WY-06X