Menetapkan Pengurusan ID Jabatan

Anda boleh mengawal akses kepada mesin menggunakan berbilang ID untuk berbilang pengguna atau kumpulan. Jika pengguna cuba untuk mengendalikan mesin apabila Pengurusan ID Jabatan diaktifkan, skrin log masuk dipaparkan dan pengguna perlu memasukkan ID dan PIN Jabatan mereka sendiri untuk menggunakan mesin. Apabila Pengurusan ID Jabatan didayakan, penggunaan fungsi, seperti pencetakan, direkodkan untuk setiap ID Jabatan. Untuk mengkonfigurasikan Pengurusan ID Jabatan, daftarkan ID Jabatan seperti yang diperlukan dan kemudian dayakan fungsi Pengurusan ID Jabatan. Apabila anda mahu mendayakan Pengurusan ID Jabatan untuk tugas daripada komputer, anda perlu mengkonfigurasikan tetapan tambahan pada bahagian komputer.
 
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin daripada UI Kawalan Jauh, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.

Mendaftar/Mengedit ID dan PIN Jabatan

Daftarkan ID Jabatan dan tetapkan PINnya. Daftar semua ID Jabatan yang perlu diuruskan.
1
Mulakan dengan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [User Management]  [Department ID Management].
4
Daftar atau edit ID Jabatan.
Mendaftarkan ID Jabatan
1
Klik [Register New Department].
2
Tentukan tetapan diperlukan.
[Department ID]
Masukkan nombor ID Jabatan untuk didaftarkan.
[Set PIN]
Untuk menetapkan PIN, pilih kotak semak dan masukkan nombor yang sama pada kedua-duanya dalam [PIN] dan [Confirm] kotak teks.
[Restrict Functions]
Anda boleh menghadkan bilangan halaman untuk mencetak dan fungsi yang tersedia untuk jabatan yang akan didaftarkan. Untuk mengehadkan jumlah halaman untuk mencetak, pilih kotak semak untuk jenis sasaran, dan masukkan bilangan halaman yang sesuai halaman dalam [Number of Pages]. Pilih kotak semak untuk fungsi sasaran untuk menghadkan fungsi.
Jika [Restrict Scan] kotak semak telah dipilih, fungsi Simpan ke Peranti memori USB, Hantar E-mel, dan Simpan ke Folder Kongsi atau Pelayan FTP semua disekat. Anda juga boleh menyekat kaedah lain yang mengimbas dokumen-dokumen dengan mengimportnya ke komputer, tetapi dalam kes itu anda tidak boleh menyekat akses untuk setiap ID Jabatan (Menghalang Kerja Apabila ID Jabatan Tidak Diketahui).
3
Klik [OK].
Mengedit tetapan ID Jabatan didaftarkan
1
Klik pada pautan teks yang bersamaan di bawah [Department ID] untuk edit.
2
Tukar tetapan jika perlu dan klik [OK].
Memadam ID Jabatan
Klik [Delete] pada bahagian kanan ID Jabatan yang anda ingin padam  klik [OK].
[Department ID Page Total]
Anda boleh menyemak jumlah bilangan muka surat untuk kerja yang telah dilaksanakan setakat ini mengikut ID Jabatan.
Jika anda ingin kembali ke kiraan kosong, klik pada pautan teks di bawah [Department ID] dan klik [Clear Count]  [OK]. Jika anda ingin mengembalikan kiraan semua ID Jabatan menjadi kosong, klik [Clear All Counts]  [OK].
Menggunakan kad kawalan
Apabila pilihan Copy Card Reader-F dilekat pada mesin, ID Jabatan akan didaftar secara automatik.
Jangan padam ID Jabatan berdaftar. Kad kawalan yang sesuai dengan ID Jabatan dipadam akan menjadi tidak tersedia.
Anda tidak boleh menggunakan [Restrict Functions] untuk menghad bilangan muka surat yang boleh dicetak.

Membolehkan ID Pengurusan Jabatan

Selepas anda mendaftar ID Jabatan sebanyak yang perlu, bolehkan Pengurusan ID Jabatan.
1
Mulakan dengan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [User Management]  [Department ID Management].
4
Klik [Edit].
5
Pilih [Department ID Management] kotak semak.
[Department ID Management]
Pilih kotak semak untuk membolehkan Pengurusan ID Jabatan. Jika anda tidak mahu menggunakan Pengurusan ID Jabatan, kosongkan kotak semak.
Untuk maklumat tentang kotak semak [Allow Print Jobs with Unknown IDs]/[Allow Scan Jobs with Unknown IDs], lihat Menghalang Kerja Apabila ID Jabatan Tidak Diketahui.
6
Klik [OK].
Menggunakan panel operasi
Tetapan Pengurusan ID Jabatan juga boleh diakses daripada <Menu> dalam Skrin Rumah. <Pengurusan ID Jabatan>
Log masuk ke dalam mesin.
Apabila anda cuba untuk mengendalikan mesin apabila Pengurusan ID Jabatan diaktifkan, skrin log masuk dipaparkan. Melog masuk ke Mesin

Membolehkan Pengurusan ID Jabatan untuk Kerja dari Komputer

Apabila anda mahu membolehkan Pengurusan ID Jabatan untuk kerja daripada komputer, anda perlu untuk menentukan ID dan PIN jabatan dengan menggunakan pemandu yang telah dipasang pada setiap komputer.
Untuk melaksanakan prosedur berikut, log masuk ke komputer anda dengan akaun pentadbir.
1
Buka folder pencetak. Memaparkan Folder Pencetak
2
Klik kanan ikon pemacu untuk mesin ini, dan klik [Sifat pencetak] atau [Sifat].
3
Klik pada tab [Tetapan Peranti].
4
Pilih [Pengurusan ID Jabatan] di bawah [Pengurusan Pengguna].
5
Klik [Tetapan] yang didapati pada bahagian kanan.
6
Tentukan tetapan jika perlu dan klik [OK].
[Benarkan Tetapan PIN]
Pilih kotak semak untuk membolehkan tetapan PIN.
[ID Jabatan]
Masukkan nombor ID Jabatan.
[PIN]
Masukkan PIN yang bersamaan dengan ID Jabatan seperti diperlukan.
[Tentu sahkan]
[Sahkan] Klik untuk mengesahkan bahawa ID dan PIN yang betul dimasukkan. Fungsi ini tidak boleh didapati jika mesin dan komputer disambungkan melalui port USB atau port WSD (Perkhidmatan Web pada Peranti).
[Sahkan PIN/ID Jabatan Apabila Mencetak]/[Sahkan PIN/ID Jabatan apabila Menghantar Faks]
Pilih kotak semak untuk memaparkan [Sahkan PIN/ID Jabatan] skrin timbul setiap kali anda menghantar kerja daripada komputer.
[Sahkan PIN/ID Jabatan pada Peranti]
Pilih kotak semak jika mesin dan komputer disambungkan melalui port USB atau WSD.
7
Klik [OK].
Log masuk ke dalam mesin.
Apabila anda cuba untuk menghantar kerja dari komputer apabila Pengurusan ID Jabatan diaktifkan, skrin timbul yang berikut dipaparkan (melainkan jika [Sahkan PIN/ID Jabatan Apabila Mencetak]/[Sahkan PIN/ID Jabatan apabila Menghantar Faks] kotak semak dikosongkan):
 

Menghalang Kerja Apabila ID Jabatan Tidak Diketahui

Jika anda tidak mengubah tetapan lalai, mana-mana pengguna boleh mencetak dari komputer, mengimbas (melalui <Komputer> dan <Pengimbas Kawalan Jauh>) atau menghantar faks PC dari komputer tanpa memasukkan ID dan PIN walaupun apabila Pengurusan ID Jabatan didayakan untuk mesin. Anda boleh mengubah tetapan lalai supaya mesin tidak boleh digunakan untuk fungsi-fungsi ini tanpa ID dan PIN yang betul.
1
Mulakan dengan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [User Management]  [Department ID Management].
4
Klik [Edit].
5
Kosongkan kotak semak jika perlu.
[Allow Print Jobs with Unknown IDs]
Dalam usaha untuk menghantar kerja dari komputer apabila Pengurusan ID Jabatan dibolehkan, anda perlu memasukkan ID dan PIN yang betul (Membolehkan Pengurusan ID Jabatan untuk Kerja dari Komputer). Walau bagaimanapun, jika kotak semak dipilih untuk tetapan ini, kerja dilaksanakan walaupun ID dan PIN tidak dimasukkan. Apabila anda mahu untuk mengkonfigurasi tetapan supaya tiada kerja dilaksanakan kecuali ID dan PIN Jabatan yang betul dimasukkan, kosongkan kotak semak.
[Allow Scan Jobs with Unknown IDs]
Jika kotak semak dipilih, anda boleh memilih <Komputer> atau <Pengimbas Kawalan Jauh> pada skrin utama dan mengimbas dokumen-dokumen ke dalam komputer yang bila-bila masa. Jika kotak semak itu dikosongkan, anda tidak boleh mengimbas dokumen-dokumen ke dalam komputer jika Pengurusan ID Jabatan didayakan. Ia tidak mungkin untuk menyekat pengimbasan dokumen ke dalam komputer untuk ID jabatan individu.
6
Klik [OK].
29WY-06Y