Fungsi Salin Berguna

Seksyen ini menerangkan fungsi salinan berguna untuk menjimatkan kertas dan meningkatkan keberkesanan operasi menyalin.
29WY-045