Membuat Salinan Kad ID

 
Anda boleh menggunakan <Salinan Kad ID> untuk menyalin muka depan dan belakang kad pada muka halaman yang sama. Fungsi ini berguna apabila menyalin lesen pemandu atau kad ID.
<Nisbah Salinan> ditetapkan secara automatik kepada <100% 1:1>.
Letakkan kad di atas kaca platen <Salinan Kad ID>  <Mula>  Terbalikkan kad  <Imbas Dokumen Asli Seterusnya>
29WY-048