Mengkolat Salinan mengikut Halaman

 
Apabila menyediakan berbilang salinan dokumen asal halaman berbilang, tetapkan <Kolat> kepada <Aktif> untuk mengkolat salinan dalam susunan halaman berturutan. Fungsi ini berguna apabila menyediakan kertas sebaran untuk mesyuarat atau pembentangan.
<Salinan>  <Tetapan Lain>  <Kolat>  <Aktif>
<Tak Aktif>
Salinan dikelompokkan mengikut halaman dan tidak dikolat. Contohnya, jika anda membuat tiga salinan untuk dokumen asal yang mempunyai lima halaman, cetakan akan disusun dalam susunan halaman berikut: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.
<Aktif>
Salinan dikumpulkan sebagai set lengkap dalam susunan halaman berturutan. Contohnya, jika anda membuat tiga salinan untuk dokumen asal yang mempunyai lima halaman, cetakan akan disusun dalam susunan halaman berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
29WY-047