Membatalkan Penghantaran Faks

Jika anda ingin membatalkan penghantaran faks dengan serta-merta selepas memilih <Mula>, pilih <Batal> pada paparan atau tekan  pada panel pengendalian. Anda juga boleh membatalkan penghantaran faks selepas memeriksa status faks.

Pilih <Batal> pada skrin semasa penghantaran faks

Tekan untuk membatal

Jika skrin memaparkan senarai dokumen apabila  ditekan
Dokumen asal telah diimbas dan menanti untuk diproses. Pilih dokumen untuk dibatalkan dan pilih <Batal> <Ya>.

Semak status penghantaran sebelum membatal

<Pgawas Status>  <Kerja TX> Pilih dokumen dalam tab <Status Kerja TX> <Batal> <Ya>
29WY-04F