Memfaks

Bab ini menerangkan tetapan faks, pengendalian faks asas dan pelbagai fungsi lain yang berguna supaya sesuai dengan keperluan anda, seperti PC Faks untuk menghantar dokumen secara terus dari komputer, Buku Alamat untuk menentukan destinasi dengan mudah dan Pemajuan untuk menerima faks walaupun semasa anda tiada di pejabat.
Anda perlu melengkapkan beberapa prosedur sebelum menggunakan fungsi faks. Menkonfigurasi Tetapan Awal untuk Fungsi Faks
Anda perlu mendaftar destinasi dalam Buku Alamat sebelum menggunakan ciri ini. Mendaftar Destinasi

Menggunakan Pengendalian Asas

Menggunakan Fungsi Berguna Semasa Penghantaran Fungsi Berguna Semasa Penghantaran

Menerima Menurut Tujuan Anda Pelbagai Kaedah Penerimaan

Memajukan Semua Dokumen Yang Diterima.

Menghantar Faks Secara Terus dari Komputer Anda

Menghantar dan Menerima Faks melalui Internet

29WY-04A