Menyemak Status dan Log bagi Dokumen yang Dihantar dan Diterima

Status dan log komunikasi untuk dokumen faks dan I-Faks yang dihantar dan diterima boleh disemak secara berasingan untuk menghantar dan menerima.
Apabila <Papar Log Kerja> ditetapkan kepada <Tak Aktif>, anda tidak boleh menyemak log komunikasi. <Papar Log Kerja>
1
Pilih <Pgawas Status>.
2
Pilih <Kerja TX> atau <Kerja RX>.
3
Semak status dan log komunikasi untuk dokumen yang dihantar dan diterima.
Untuk menyemak status bagi dokumen yang dihantar dan diterima
1
Pilih dokumen yang ingin anda semak statusnya dalam tab <Status Kerja TX> atau <Status Kerja RX>.
Memaparkan maklumat terperinci tentang dokumen.
Jika anda menentukan berbilang destinasi, bilangan destinasi yang ditentukan dipaparkan pada skrin. Untuk menyemak butiran berbilang destinasi yang ditentukan, pilih <Destinasi>.
Untuk menyemak log komunikasi bagi dokumen yang dihantar dan diterima
1
Pilih dokumen yang ingin anda semak lognya dalam tab <Log Kerja TX> atau <Log Kerja RX>.
<OK> dipaparkan apabila dokumen berjaya dihantar atau diterima dan <Ralat> dipaparkan apabila dokumen gagal dihantar atau diterima kerana ia telah dibatalkan atau terdapat beberapa ralat.
Memaparkan maklumat terperinci tentang dokumen.
Apabila nombor tiga digit ditunjukkan sekiranya <Ralat>
Nombor ini mewakili kod ralat. Langkah tindakan untuk Setiap Kod Ralat
29WY-04X