<Tetapan Fungsi>

Item
Penerangan
Bahagian ini menerangkan tetapan umum untuk setiap fungsi.
Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk menentukan tetapan salinan.
Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk menentukan tetapan pencetak.
Bahagian ini menerangkan cara menentukan tetapan untuk menghantar faks atau dokumen asal yang diimbas.
Bahagian ini menerangkan bagaimana untuk menentukan tetapan untuk menerima faks dan e-mel.
Bahagian ini menerangkan tetapan untuk mengimbas asal dan percetakan disimpan fail.
Bahagian ini menerangkan tetapan untuk Cetakan Selamat.
29WY-08U