<Kebolehcapaian>

Semua tetapan yang berkaitan dengan kebolehaksesan, seperti membalikkan warna skrin dan masa paparan mesej, disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditanda dengan pisau ().

<Terbalikkan Warna Skrin>

Pilih <Aktif> untuk membalik warna paparan. Pilih <Aktif> Jika paparan sukar dilihat selepas cahaya diselaraskan dalam <Kecerahan>.
<Tak Aktif>
<Aktif>

<Kecerahan>

Selaraskan cahaya paparan untuk menyesuaikan dengan lokasi pemasangan mesin.
Lima Tahap

<Masa Paparan Mesej>

Tentukan selang dalam saat di mana dua mesej berlainan dipaparkan secara bergilir-gilir.
1 ke 2 ke 5 (saat)
29WY-08K