<Simpan/Capai Fail>

Semua tetapan yang berkaitan dengan menyimpan dokumen yang diimbas ke peranti memori USB atau mencetak fail yang disimpan disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().
Asterisk (*)
Tetapan ditanda dengan asterisk(*) mungkin tidak dipaparkan bergantung kepada model yang anda gunakan, pilihan, atau lain-lain item tetapan.

<Tetapan Biasa>

Ubah tetapan untuk penyimpanan fail atau cetakan media memori.
<Tetapan Imbas dan Simpan>
Konfigurasi tetapan untuk menyimpan dokumen yang diimbas ke peranti memori USB.
<Tetapan Ingatan USB>
Anda boleh mengubah tetapan yang digunakan apabila data disimpan ke peranti memori USB.
<Tukar Tetapan Lalai (Ingatan USB)>
Anda boleh mengubah tetapan lalai yang digunakan untuk menyimpan dokumen asal yang diimbas ke peranti memori USB. Tetapan yang dipilih digunakan sebagai tetapan lalai apabila mengimbas dokumen asal. Mengubah Tetapan Lalai untuk Fungsi
<Saiz Imbasan>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<KAJANG/FOLIO>
<OFICIO>
<SURAT (Kerajaan)>
<LEGAL (Kerajaan)>
<LEGAL (India)>
<KAJANG (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>
 
<Format Fail>
<PDF>
<PDF (Kompak)>
<PDF (Kompak/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Tetapkan Butiran PDF>
<PDF>/<PDF (Kompak)>/<PDF (Kompak/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Penyulitan>
    <Tiada>
    <Acrobat 7.0 atau Kemudian/128-bit AES>
    <Acrobat 9.0 atau Setara/256-bit AES>*
    <Acrobat 10.0 atau Setara/256-bit AES>*
<Tandatangan Digital>
    <Tiada>
    <Kiri Atas>
<Bahagikan kepada Halaman>
    <Tak Aktif>
    <Aktif>
<JPEG>
<TIFF>
<Tetapkan Butiran TIFF>
<Bahagikan kepada Halaman>
<Tak Aktif>
<Aktif>
 
<Kepadatan>
Sembilan Tahap
 
<Orientasi Dokumen Asli>
<Potret>
<Landskap>
 
<Jenis Dokumen Asli>
<Teks>
<Teks/Foto>
<Foto>
 
<DokumAsli 2 Muka>
<Tak Aktif>
<Jenis Buku>
<Jenis Kalendar>
 
<Ketajaman>
Tujuh Tahap
 
<Saiz Data>
<Kecil: Keutamaan Ingatan>
<Standard>
<Besar: Keutamaan Kualiti Imej>
<Tetapan Capai Fail Simpanan>
Anda boleh menukar tetapan untuk mencetak fail dalam peranti memori USB dan kaedah untuk memaparkannya.
<Tukar Tetapan Lalai (Cetakan Media Ingatan)>
Anda boleh menukar tetapan lalai yang berkaitan dengan cetakan media memori. Tetapan yang dikonfigurasikan di sini digunakan sebagai tetapan lalai bagi fungsi cetakan media memori. Mengubah Tetapan Lalai untuk Fungsi
<Kertas>
<Dulang Pelbagai Guna>
<Laci 1>
<Laci 2>*
<Laci 3>*
<Laci 4>*
 
<Bilangan Salinan>
1 ke 999
 
<Pencetakan 2 Muka>
<Tak Aktif>
<Jenis Buku>
<Jenis Kalendar>
 
<Kualiti Cetakan>
<Kepadatan>*
17 Tahap
<Laras Halus>
<Tinggi>/<Sederhana>/<Rendah>
    17 tahap
<Jimat Toner>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Penghalusan Imej>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Resolusi>
<1200 dpi>
<600 dpi>
 
<Tetapkan Butiran JPEG/TIFF>
<Kecerahan>
Lima Tahap
<N dalam 1>
<Tak Aktif>
<2 atas 1>
<4 atas 1>
<Jenis Dokumen Asli>
<Keutamaan Foto>
<Keutamaan Teks>
<Hafton>
<Pemeringkatan>
<Ralat Difusi>
 
<Tetapkan Butiran PDF>
<N dalam 1>
<Tak Aktif>
<2 dalam 1>
<4 dalam 1>
<6 dalam 1>
<8 dalam 1>
<9 dalam 1>
<16 dalam 1>
<Julat Cetakan>
<Semua Halaman>
<Halaman Tertentu>
<Besarkan/Kecilkan untuk Muat Saiz Kertas>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Besarkan Kawasan Cetakan>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Cetak Komen>
<Tak Aktif>
<Auto>
<Tetapan Lain>
<Hafton>
<Resolusi/Pemeringkatan>
    <Teks>
        <Resolusi>
        <Pemeringkatan>
        <Resolusi Tinggi>
    <Grafik>
        <Resolusi>
        <Pemeringkatan>
        <Resolusi Tinggi>
    <Imej>
        <Resolusi>
        <Pemeringkatan>
        <Resolusi Tinggi>
<Penukaran Skala kelabu>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB Seragam>
<Tetapan Lalai Paparan>
Pilih Pratonton/Butiran sebagai kaedah untuk memaparkan fail dalam peranti memori USB.
<Pratonton>
<Butiran>
<Tetapan Lalai Susunan Fail>
Pilih sama ada untuk memaparkan fail di dalam peranti memori USB dalam urutan naik atau menurun nama fail atau tarikh.
<Nama (Menaik)>
<Nama (Menurun)>
<Tarikh/Masa (Menaik)>
<Tarikh/Masa (Menurun)>
<Format Paparan Nama Fail>
Pilih sama ada untuk memaparkan teks pendek atau panjang untuk nama fail yang disimpan di dalam peranti memori USB.
<Nama Fail Pendek>
<Nama Fail Panjang>

<Tetapan Media Ingatan>

Tentukan sama ada untuk membolehkan atau melumpuhkan fungsi peranti memori USB.
<Gunakan Fungsi Imbasan>
Pilih sama ada untuk membenarkan menyimpan dokumen asal diimbas ke dalam peranti memori USB. Menghadkan Fungsi Imbasan ke USB
<Tak Akt>
<Aktif>
<Gunakan Fungsi Cetakan>
Pilih sama ada untuk membenarkan data percetakan dari peranti memori USB apabila ia dipasang kepada mesin. Menghadkan Fungsi Mencetak USB
<Tak Akt>
<Aktif>
29WY-092