<Pencetak>

Semua tetapan yang berkaitan dengan pencetak disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().
Asterisk (*)
Tetapan yang ditandakan dengan "*1" mungkin tidak tersedia atau mempunyai lalai yang berbeza bergantung pada negara atau rantau anda.
Tetapan ditanda dengan "*2" mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model yang anda gunakan, pilihan, atau lain-lain item tetapan.
Tetapan ditanda dengan "*3" tidak boleh diimport atau dieksport.
Keutamaan tetapan
Jika tetapan cetakan ditentukan kedua-duanya dari pemacu pencetak dan panel operasi mesin, spesifikasi dari pemacu pencetak mengatasinya dari panel operasi. Spesifikasi dari panel operasi menjadi berkesan dalam beberapa kes tertentu, seperti apabila melakukan percetakan PS/PCL dan percetakan daripada UNIX atau sistem operasi lain yang tidak menyokong pemacu pencetak.

<Tetapan Pencetak>

Konfigurasikan tetapan tentang percetakan dan operasi pencetak.
<Utamakan Tetapan Pemacu Apbl Mencetak>
Pilih sama ada percetakan dilakukan mengikut tetapan pemacu pencetak untuk saiz dan jenis kertas mengambil keutamaan ke atas tetapan dibuat untuk setiap sumber kertas di bawah <Tetapan Kertas> dalam skrin Rumah. Dengan memilih <Aktif>, anda boleh mencetak dari sumber kertas yang dinyatakan di dalam pemacu pencetak, tanpa mengira tetapan kertas pada mesin. Mesej ralat boleh ditetapkan untuk memaparkan jika saiz kertas dimuatkan adalah sebahagian besarnya berbeza daripada yang ditetapkan dalam pemacu pencetak.
<Dulang Pelbagai Guna>*1
<Utamakan Tetapan Pemacu>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tindakn Apbl Saiz Tdk Sepadan>
    <Paksa Output>
    <Papar Ralat>
 
<Laci 1>
<Utamakan Tetapan Pemacu>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tindakn Apbl Saiz Tdk Sepadan>
    <Paksa Output>
    <Papar Ralat>
 
<Laci 2>*2
<Utamakan Tetapan Pemacu>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tindakn Apbl Saiz Tdk Sepadan>
    <Paksa Output>
    <Papar Ralat>
 
<Laci 3>*2
<Utamakan Tetapan Pemacu>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tindakn Apbl Saiz Tdk Sepadan>
    <Paksa Output>
    <Papar Ralat>
 
<Laci 4>*2
<Utamakan Tetapan Pemacu>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tindakn Apbl Saiz Tdk Sepadan>
    <Paksa Output>
    <Papar Ralat>
Jika tetapan pemacu pencetak tidak sepadan dengan saiz dan jenis kertas dimuatkan dengan <Aktif> dipilih, kertas tersangkut atau ralat percetakan mungkin berlaku.
<Salinan>
Tetapkan bilangan salinan untuk dicetak.
1 ke 999
<Pencetakan 2 Muka>
Pilih sama ada untuk membuat cetakan 2 muka.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Kertas Lalai>
Guna item ini untuk menentukan jenis dan saiz kertas. Kertas yang Ada
<Saiz Kertas Ditulis ganti>
Pilih sama ada mahu menukar antara pencetakan di atas kertas bersaiz A4 dan Surat jika satu daripada saiz kertas dimuatkan tetapi yang lain tidak. Apabila anda memilih <Aktif>, jika anda menentukan kertas bersaiz A4 untuk dicetak daripada komputer tetapi kertas bersaiz A4 tidak dimuatkan dalam mesin, ia akan mencetak dokumen anda di atas kertas bersaiz Surat.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Anda boleh menentukan tetapan cetak, seperti bilangan salinan atau mencetak 1 muka/2 muka, daripada aplikasi atau pemacu pencetak. Walau bagaimanapun, <Saiz Kertas Ditulis ganti> tetapan hanya boleh ditentukan pada mesin.
<Kualiti Cetakan>
Anda boleh mengubah tetapan berkaitan dengan kualiti cetakan.
<Kepadatan> *2
Pelarasan kepadatan toner.
17 Tahap
 
<Laras Halus>
<Tinggi>/<Sederhana>/<Rendah>
17 Tahap
Apabila <Jimat Toner> ditetapkan kepada <Aktif>, anda tidak boleh menetapkan item ini.
<Jimat Toner>
Anda boleh menjimatkan penggunaan toner. Pilih <Aktif> apabila anda mahu memeriksa susun atur atau ciri-ciri penampilan yang lain sebelum meneruskan perjalanan ke percetakan akhir kerja yang besar.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Penghalusan Imej>
Dayakan atau nyahdayakan mod pelicinan di mana tepi aksara dan grafik dicetak dengan licin.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Resolusi>
Menentukan resolusi yang akan digunakan untuk pemprosesan cetak data.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Tataletak>
Tentukan tetapan susun atur muka surat seperti kedudukan bind dan nilai sempadan.
<Lokasi Pengikatan>
Jika anda sedang mengikat cetakan dengan alat yang terikat seperti stapler, gunakan item ini untuk menentukan sama ada untuk mengikat di pinggir panjang atau pendek. Menentukan tetapan item ini dalam kombinasi dengan <Sela>, yang menentukan margin mengikat untuk digunakan ke kedudukan yang mengikat.
<Sisi Panjang>
<Sisi Pendek>
<Sela>
Pindah kedudukan mencetak untuk melaras margin ikatan untuk digunakan kepada pinggir ikatan ditentukan oleh <Lokasi Pengikatan>. Nilai "00.0" tidak mengenakan kesan ke atas margin mengikat.
-50.0 ke 00.0 ke +50.0 (mm)
<Ofset Sisi Pendek/Ofset Sisi Panjang>
Tidak kira sumber kertas, anda boleh menganjak kedudukan cetakan dalam unit "0.5 mm" untuk semua kerja cetakan.
-50.0 ke 00.0 ke +50.0 (mm)
<Langkau Ralat Auto>
Cetakan berhenti jika seorang ralat tertentu berlaku dalam proses. Walau bagaimanapun, jika anda menetapkan item ini untuk <Aktif>, ralat tertentu akan dilangkau dan percetakan boleh diteruskan. Biasanya, menetapkan item ini kepada <Tak Aktif>.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Tamat Masa>
Tetapkan tempoh masa selepas kerja cetak semasa dibatalkan secara automatik dalam kes gangguan penerimaan data cetak.
5 ke 15 ke 300 (saat)
<Personaliti>
Nyatakan cara bagaimana mesin harus beroperasi apabila format data dokumen tidak diketahui.
<Auto>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Utamakan Dulang PG>
Tentukan sama ada mahu menyuapkan kertas dari dulang pelbagai guna apabila Auto Pilih Kertas didayakan. Jika <Aktif> dipilih, kertas disuapkan dari dulang pelbagai guna apabila kertas saiz yang sama dimuatkan dalam kedua-dua dulang pelbagai guna dan laci kertas.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<UFR II>
Anda boleh menukar tetapan yang berkuat kuasa apabila mencetak dari pemacu pencetak UFR II.
<Hafton>
Anda boleh memilih kaedah mencetak digunakan untuk menghasilkan semula separa tona (julat pertengahan antara kawasan yang lebih terang dan lebih gelap imej) untuk kualiti imej yang optimum.
<Resolusi/Pemeringkatan>
Pilih satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan semula separa tona. Pilihan ini boleh ditetapkan untuk setiap jenis imej dalam mana-mana satu dokumen.
<Teks>
<Resolusi>
<Ton Warna>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Grafik>
<Resolusi>
<Ton Warna>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Imej>
<Resolusi>
<Ton Warna>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
<Jimat Krtas>
Tentukan sama ada untuk melumpuhkan halaman kosong dalam data cetakan daripada menjadi output.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<PCL>
Tentukan tetapan cetakan PCL seperti tataletak halaman dan kualiti cetakan.
<Jimat Krtas>
Tentukan sama ada mahu menyahdayakan halaman kosong dalam data cetakan daripada menjadi output.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Orientasi>
Pilih <Potret> (orientasi menegak) atau <Landskap> (orientasi mendatar) untuk orientasi halaman.
<Potret>
<Landskap>
<Nombor Fon>
Menentukan jenis tulisan untuk digunakan dengan memilih nombor ID jenis tulisan yang sepadan. Anda boleh mencetak senarai jenis tulisan PCL dengan sampel jenis tulisan dari panel operasi. Senarai Tulisan PCL
0 hingga 104
<Saiz Titik> *2
Tetapkan saiz tulisan dalam poin, laras dalam 0.25 kenaikan. Anda boleh menentukan tetapan ini hanya apabila tsaiz tulisan berskala dipilih dalam <Nombor Fon>.
4.00 ke 12.00 ke 999.75 (titik)
<Pic> *2
Tetapkan padang fon atau cpi (aksara setiap inci), laras dalam 0.01 kenaikan. Anda boleh menentukan tetapan ini hanya apabila tetap padang font berskala atau font bitmap dipilih dalam <Nombor Fon>.
0.44 ke 10.00 ke 99.99 (cpi)
<Baris Borang>
Menetapkan bilangan baris dicetak pada satu halaman dari 5 hingga 128. Tetapan ini secara automatik berubah mengikut tetapan yang ditentukan dalam <Saiz Kertas Lalai> dan <Orientasi>.
5 ke 64  ke 128 (talian)
<Kod Aksara>
Pilih kod watak yang paling sesuai untuk komputer anda menghantar data cetak dari. tetapan yang dinyatakan diabaikan apabila kod watak dikawal oleh font yang dinyatakan dalam <Nombor Fon>.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Kertas Tersuai>
Pilih sama ada ingin menyesuaikan saiz kertas. Pilih <Aktif> untuk menetap dimensi kertas dalam <dimensi X> dan <dimensi Y>.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Unit Ukuran> *2
Pilih unit ukuran untuk digunakan untuk menetapkan saiz kertas yang sesuai.
<Milimeter>
<Inci>
<dimensi X> *2
Menentukan dimensi mendatar (hujung pendek) kertas adat.
77 ke 215 (mm)
<dimensi Y> *2
Menentukan dimensi mendatar (hujung panjang) kertas adat.
127 ke 355 (mm)
<Tambahkan CR ke LF>
Pilih sama ada untuk menambah kembalian penyorong (CR) apabila mesin menerima kod suapan garis (LF). Jika <Ya> dipilih, kedudukan cetak bergerak ke permulaan baris berikutnya apabila mesin menerima kod LF. Jika <Tidak> dipilih, kedudukan cetak bergerak ke baris seterusnya, hanya di bawah kod LF yang diterima.
<Ya>
<Tidak>
<Besarkan Lebar Cetakan A4>
Pilih sama ada mahu mengembangkan lebar kawasan boleh cetak kertas bersaiz A4 dalam orientasi potret kepada yang saiz Surat.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Hafton>
Anda boleh memilih kaedah mencetak digunakan untuk menghasilkan semula separa tona (julat pertengahan antara kawasan yang lebih terang dan lebih gelap imej) untuk kualiti imej yang optimum.
<Resolusi/Pemeringkatan>
Pilih satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan semula separa tona. Pilihan ini boleh ditetapkan untuk setiap jenis imej dalam mana-mana satu dokumen.
<Teks>
<Resolusi>
<Ton Warna>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Grafik>
<Resolusi>
<Ton Warna>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Imej>
<Resolusi>
<Ton Warna>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
<BarDIMM> *2
Tetapan ini membolehkan anda untuk mencetak kod bar disokong oleh Barcode Printing Kit. Jika <Dayakan> dipilih, mesin akan menjana kod bar apabila ia menerima kod bar arahan dari komputer tuan rumah. Jika <Nyahdaya> dipilih, kod bar akan dijana, walaupun arahan kod bar dihantar dari komputer hos.
<Nyahdaya>
<Dayakan>
Untuk membolehkan menu BarDIMM, ia adalah perlu untuk mengaktifkan Barcode Printing Kit. Apabila anda tidak mencetak kod bar, pastikan untuk melumpuhkan menu BarDIMM itu. Jika tidak, kelajuan pemprosesan pekerjaan cetak biasa boleh dikurangkan.
Tetapan lalai adalah <Nyahdaya>. Jika anda aktifkan Barcode Printing Kit, ia berubah kepada <Dayakan>.
<FreeScape> *2
Nyatakan AEC (Alternatif Escape Kod) yang akan digunakan untuk kod bar arahan apabila komputer tuan rumah tidak menyokong Kod Escape standard.
<Tak Aktif>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
Tetapan ini hanya didapati apabila <BarDIMM> dibolehkan.
<PS>
Tentukan tetapan PS mencetak seperti susun atur halaman dan kualiti cetak.
<Tamat masa Kerja>
Tetapan ini membolehkan anda menentukan jumlah masa sebelum masa kerja keluar. Jika pekerjaan yang belum selesai dalam had masa yang ditetapkan, tugas secara automatik membatalkan.
0 ke 3600 (saat)
<Ralat PS Cetak>
Tetapan ini menentukan sama ada halaman ralat dicetak apabila ralat berlaku.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Hafton>
Anda boleh memilih kaedah mencetak digunakan untuk menghasilkan semula separa tona (julat pertengahan antara kawasan yang lebih terang dan lebih gelap imej) untuk kualiti imej yang optimum.
<Resolusi/Pemeringkatan>
Pilih satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan semula separa tona. Pilihan ini boleh ditetapkan untuk setiap jenis imej dalam mana-mana satu dokumen.
<Teks>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Grafik>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Imej>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
<Penukaran Skala kelabu>
Tentukan cara mencetak data warna dalam hitam dan putih.
<sRGB>
<NTSC>
<RGB Seragam>
<Tetapan Imaging>
Anda boleh menukar tetapan cetakan yang akan dikenakan apabila mencetak fail-fail imej (JPEG/TIFF).
<Hafton>
Anda boleh mengubah kaedah mencetak digunakan untuk menghasilkan semula separa tona (julat pertengahan antara kawasan yang lebih ringan dan lebih gelap imej) untuk kualiti imej yang optimum.
<Pemeringkatan>
<Resolusi>
<Resolusi Tinggi>
<PDF>
Anda boleh mengubah tetapan fail PDF.
<Besarkan/Kecilkan untuk Muat Saiz Kertas>
Tentukan sama ada untuk membesarkan atau mengecilkan dokumen asal mengikut julat cetakan kertas. Perhatikan bahawa saiz pembesaran/pengecilan tidak akan menjejaskan nisbah aspek asal.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Besarkan Kawasan Cetakan>
Tentukan sama ada untuk melanjutkan julat cetakan kepada saiz kertas.
<Tak Aktif>
<Aktif>
Jika anda Tentukan <Aktif>, ia boleh berlaku bahawa bahagian tepi bersebelahan halaman tidak dicetak atau cetakan keluar sebahagiannya dikotori bergantung kepada dokumen asal.
<N dalam 1>
Tentukan sama ada untuk mengecilkan berbilang halaman dan mencetaknya pada satu halaman dalam susunan yang halaman pertama diletakkan di bahagian kiri. Sebagai contoh, untuk mencetak 4 halaman pada satu helaian, pilih <4 dalam 1>.
<Tak Aktif>
<2 dalam 1>
<4 dalam 1>
<6 dalam 1>
<8 dalam 1>
<9 dalam 1>
<16 dalam 1>
<Cetak Komen>
Nyatakan sama ada untuk mencetak komen. Jika anda tentukan <Auto>, komen dalam fail PDF akan dicetak.
<Tak Aktif>
<Auto>
<Hafton>
Anda boleh memilih kaedah mencetak digunakan untuk menghasilkan semula separa tona (julat pertengahan antara kawasan yang lebih terang dan lebih gelap imej) untuk kualiti imej yang optimum.
<Resolusi/Pemeringkatan>
Pilih satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan semula separa tona. Pilihan ini boleh ditetapkan untuk setiap jenis imej dalam mana-mana satu dokumen.
<Teks>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Grafik>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Imej>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
<Penukaran Skala kelabu>
Tentukan cara mencetak data warna dalam hitam dan putih.
<sRGB>
<NTSC>
<RGB Seragam>
<XPS>
Anda boleh mengubah tetapan fail XPS.
<Hafton>
Anda boleh memilih kaedah mencetak digunakan untuk menghasilkan semula separa tona (julat pertengahan antara kawasan yang lebih terang dan lebih gelap imej) untuk kualiti imej yang optimum.
<Resolusi/Pemeringkatan>
Pilih satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan semula separa tona. Pilihan ini boleh ditetapkan untuk setiap jenis imej dalam mana-mana satu dokumen.
<Teks>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Grafik>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
 
<Imej>
<Resolusi>
<Pemeringkatan>
<Resolusi Tinggi>
<Penukaran Skala kelabu>
Tentukan cara mencetak data warna dalam hitam dan putih.
<Teks>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB Seragam>
 
<Grafik>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB Seragam>
 
<Imej>
<sRGB>
<NTSC>
<RGB Seragam>
<Jimat Krtas>
Tentukan sama ada untuk melumpuhkan halaman kosong dalam data cetakan daripada menjadi output.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Output Imej Dimampat>
Tentukan operasi yang hendak dilaksanakan apabila kualiti imej telah dihina kerana memori tidak mencukupi semasa percetakan.
<Output>
<Papar Ralat>

<Pemilihan PDL (Pasang dan Main)>

Pilih bahasa laman penerangan supaya mesin dikesan sebagai pencetak yang serasi dengan bahasa yang apabila ia disambungkan ke komputer dengan menggunakan Pasang dan Main.
<Rangkaian> *3
Pilih bahasa laman penerangan supaya mesin dikesan sebagai pencetak yang serasi dengan bahasa yang apabila ia dikesan melalui rangkaian.
<FAX>
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
<USB>
Pilih bahasa penerangan laman supaya mesin dikesan sebagai pencetak yang serasi dengan bahasa yang apabila ia disambungkan ke komputer dengan melalui USB.
<UFR II>
<UFR II (V4)>
<PCL6>
<PCL6 (V4)>
<PS>
29WY-08Y