<Lesen/Lain-lain>

Semua tetapan yang berkaitan dengan pilihan perisian dan sistem tersedia untuk mesin selain mengenai Daftar Lesenl disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().
Asterisk (*)
Tetapan ditanda dengan asterisk (*) tidak boleh diimport atau dieksport.

<Daftar Lesen> *

Masukkan kunci lesen untuk pilihan sistem yang boleh digunakan pada mesin. Pendaftaran Lesen

<Tetapan UI Kawalan Jauh> *

Mengkonfigurasi tetapan untuk menggunakan UI Kawalan Jauh. Menggunakan UI Kawalan Jauh membolehkan anda untuk mengkonfigurasi tetapan mesin dari pelayar Web.
<UI Kawalan Jauh>
Pilih sama ada mahu menggunakan UI Kawalan Jauh (Melumpuhkan UI Kawalan Jauh ). Apabila menggunakan UI Kawalan Jauh, anda juga boleh menentukan sama ada menggunakan komunikasi disulitkan TLS (Mengkonfigurasi Kunci dan Sijil bagi TLS).
<Guna UI Kawalan Jauh>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Gunakan TLS>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Hadkan Capaian>
Tentukan supaya kemasukan PIN yang diperlukan untuk akses kepada UI Kawalan Jauh. Tetapkan PIN sehingga 7 digit. Semua pengguna menggunakan PIN yang sama. Menetapkan PIN UI Kawalan Jauh
<Tak Aktif>
 
<Aktif>
<PIN Capaian UI Kawalan Jauh>

<Kemas kini Perisian Tegar> *

Pilih bagaimana untuk memasang kemas kini perisian tegar mengikut persekitaran mesin. Mengemas Kini Perisian Tegar
<Melalui PC>
<Melalui Internet>
<Maklumat Versi>
29WY-098