<Pengurusan Data>

Tetapan untuk menggunakan tetapan mesin dan untuk memulakan data disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().
Asterisk (*)
Tetapan ditanda dengan asterisk (*) tidak boleh diimport atau dieksport.

<Import/Eksport> *

Anda boleh menggunakan peranti memori USB untuk mengimport dan mengeksport data dalam Buku Alamat dan pelbagai tetapan mesin. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peranti memori USB yang tersedia dan cara memasukkan/mengeluarkan peranti memori USB, lihat Menggunakan Peranti Memori USB.
<Import>
<Eksport>
Jika skrin <PIN Buku Alamat> muncul
Jika PIN yang telah ditetapkan untuk Buku Alamat, skrin <PIN Buku Alamat> muncul semasa mengimport/mengeksport. Masukkan PIN Buku Alamat dan pilih <Guna>. Pilih <Langkau> untuk membatalkan mengimport/mengeksport Buku Alamat data.
Apabila import dilaksanakan
Mesin ini dimulakan semula secara automatik selepas proses import telah selesai.

<Dayakn Prod. Ext'd Survey Prog.>

Membolehkan atau melumpuhkan Program Tinjauan Lanjutan Produk (satu program untuk tinjauan penggunaan mesin).
<Tak Aktif>
<Aktif>

<Mengasal Kunci dan Sijil> *

Pilih untuk memulihkan [Key and Certificate Settings] dan [CA Certificate Settings] kepada lalai kilang. Memulakan Kunci dan Sijil

<Mengasal Buku Alamat> *

Pilih untuk memulihkan tetapan Buku Alamat kepada lalai kilang. Memulakan Buku Alamat

<Mengasal Menu> *

Pilih untuk memulihkan tetapan yang disenaraikan di bawah untuk lalai kilang. Anda boleh memulihkan semua tetapan yang disenaraikan di bawah pada satu masa, atau anda boleh memulihkan tetapan individu secara berasingan. Mengasalkan Menu
<Keutamaan>
<Pelarasan/Penyelenggaraan>
<Tetapan Fungsi>
<Tetapkan Destinasi>
<Tetapan Pengurusan>
<Mengasal Semua>
29WY-099