Menyambung ke LAN wayarles

Penghala wayarles (atau titik capaian) menghubungkan mesin dengan komputer melalui gelombang radio. Jika penghala wayarles anda dilengkapkan dengan Persediaan Terlindung Wi-Fi (WPS), mengkonfigurasi rangkaian anda menjadi automatik dan mudah. Jika peranti rangkaian anda tidak menyokong konfigurasi automatik, atau jika anda ingin tentukan tetapan pengesahan dan penyulitan secara terperinci, anda perlu menyediakan sambungan secara manual. Pastikan bahawa komputer anda disambungkan dengan betul ke rangkaian.
 
Risiko kebocoran maklumat
Gunakan sambungan LAN wayarles menurut budi bicara anda sendiri dan risiko anda sendiri. Jika mesin disambungkan ke rangkaian yang tidak selamat, maklumat peribadi anda mungkin dibocorkan kepada pihak ketiga kerana gelombang radio yang digunakan dalam komunikasi wayarles boleh pergi ke mana-mana tempat yang dekat, bahkan menembusi dinding.
Keselamatan LAN wayarles
Fungsi LAN wayarles bagi mesin ini menyokong WEP, WPA-PSK dan WPA2-PSK. Untuk keserasian keselamatan wayarles bagi penghala wayarles anda, lihat manual arahan untuk peranti perangkaian anda atau hubungi pengeluar anda.
Peranti diperlukan untuk sambungan LAN wayarles
Mesin ini tidak dibekalkan dengan penghala wayarles. Sediakan penghala sebagaimana yang diperlukan.

Menyediakan Sambungan Menggunakan WPS

Apabila menggunakan WPS, dua mod tersedia: mod butang tolak dan mod kod PIN.

Mod Butang Tolak

Cari tanda WPS yang ditunjukkan di bawah pada pembungkusan penghala wayarles anda. Pastikan juga bahawa terdapat butang WPS pada peranti perangkaian anda. Menyediakan Sambungan Menggunakan Mod Butang Tolak WPS

Mod Kod PIN

Sesetengah penghala WPS tidak menyokong mod butang tolak. Jika mod kod PIN WPS dinyatakan pada pembungkusan atau dalam manual arahan peranti rangkaian anda, sediakan sambungan dengan memasukkan kod PIN. Menyediakan Sambungan Menggunakan Mod Kod PIN WPS
Jika penghala wayarles ditetapkan untuk menggunakan pengesahan WEP, anda mungkin tidak dapat menyediakan sambungan menggunakan WPS.

Menetapkan Sambungan Secara Manual

Apabila menyediakan sambungan wayarles secara manual, anda boleh memilih penghala wayarles atau memasukkan maklumat yang diperlukan secara manual. Tanpa mengira kaedah, pastikan bahawa anda mempunyai maklumat penyediaan yang diperlukan, termasuk SSID dan kekunci rangkaian. Menyemak SSID dan Kunci Rangkaian

Memilih Penghala Wayarles

Buat pilihan penyediaan ini jika anda perlu menyedia sambungan secara manual tetapi mahu melengkapkan penyediaan semudah mungkin. Menyediakan Sambungan dengan Memilih Penghala Wayarles

Memasukkan Maklumat Penyediaan Secara Manual

Jika anda mahu menentukan tetapan keselamatan secara terperinci, seperti tetapan pengesahan dan penyulitan, masukkan SSID dan kunci rangkaian secara manual untuk menyediakan sambungan. Menyediakan Sambungan dengan Menentukan Tetapan Terperinci
29WY-009